Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KLÍMAMENEDÉKJOG,HADIGAZDÁLKODÁS,KISAJÁTÍTÁS,KÖTELEZŐ BEFOGADÁS

Orbán új NATO törvénye átírja a nemzeti jogot a háború és a Kalergi-terv  érdekében

article preview

A sokszínű Európa- A Kalergi terv kivitelezése

A kevert fajú emberiség és a nemzetállamok megszüntetésének terve

A Kalergi terv lényege az emberi fajok keveredésének a kikényszerítése egy kevert identitású nép létrehozása céljából. Ezt egy népvándorlás beindításával lehet elérni, amihez csak egy megfelelő válság kell, ami éhezést okoz. A Föld klímájának változása lett az, ami most rásegített erre a folyamatra. A hazájukat elhagyó emberek elveszítik az idegen területen az identitásukat, bizonytalanok lesznek, a gyermekeik már gyökértelenné, így könnyen befolyásolhatóvá és irányíthatóvá válnak. A totális kontrollt az így elgyengített nemzetállamok felett lehet csak elérni, de a keveredéssel a nemzeti öntudat és végül maguk a nemzetállamok is eltűnnek a globalisták útjából. A vallások közti különbségekből adódó ellentéteket a gyökértelenséget támogató új ideológiákkal és új törvényekkel akarják eltüntetni.

Európa esetében egy amerikaihoz hasonló identitást, egy „európai” nemzettudatot akarnak kialakítani, amit jelentősen felgyorsíthat a tömeges bevándorlás. A migránsok által megszállt államokban a törvények és a lakosság szokásai is megváltoznak. A keveredést, a másság kényszerű el, és befogadását segítik a wokeizmus és libertarianizmus eszméi az ultraliberális kommunista rendszerre való átváltást támogatva, ahol összemosódnak, eltűnnek az emberi rasszok, és mindegy hol lakik valaki a nagy közös szuperállamban, a jogaik mindenhol azonosak, a másság el nem fogadása tiltva van. Ha nincs nemzetállam, nincs nemzeti jog, akkor megvalósulhat a nagy globális egyenlőség és egyformaság új világrendje, egy elit vezetésével, szigorú kontrollal, és egy új világvallással: a tudományba vetett hittel.

A Kalergi-terv sem konteo volt: ezt már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk a rejtett népirtással együtt

Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak.

Egy sötétlelkű emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt. 1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomáš Masaryk és Edvard Beneš, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával.

A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.  Az európai” fasizmus” / a nemkívánatos nemzetállamiságot nevezik így /  felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B’nai B’rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának / ennek tagja Orbán is állítólag/  és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek eredményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába. A Kalergi terv lényege hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. https://magyartudat.com/coudenhove-kalergi-terv-lopakodo-nepirtas-europa-nepei-ellen/

Az EKB bank is segíti a „szokszínű Európa” kialakítását: 

„Sokszínűségi és Befogadási Tisztviselőt” keresnek, akinek központi szakértőként a diffúz , úgynevezett „ Sokszínűségi és Befogadási Kezdeményezések”  koordinálása lenne a feladata. A pályázati profil tartalmazza a munkahelyi „ kulturális változás ” előmozdításának követelményét, amelynek célja a „ méltányosság , sokszínűség és befogadás ” előmozdítása az EKB –ban. Ennek érdekében adatokat kell gyűjteni és jelentéseket kell készíteni az alkalmazottakról, hogy az  EKB is teljesíti-e a sokszínűségi kötelezettségeket az EU szellemében . Az új beosztott hatáskörébe tartozik a hierarchia minden szintjén dolgozó munkavállalók, kikérdezése, nyilatkozatok és személyi dokumentumok bekérése is. – Magyarul ezt úgy nevezik: titkosszolgálati tartótiszt! - Mert mit is jelent pontosan a " Sokszínűség és befogadás? Az, hogy az EKB konkrétan mit képzel el , és mely területeken szeretné megvalósítani, homályos marad , ahogy az a kérdés is, hogy mit értünk kulturális változáson , és miért tartják ezt szükségesnek.

Feltételezhető, hogy az EKB munkaerő-toborzási gyakorlatában hamarosan fontosabb lesz a kvóták minden fajtájának  (nők vagy sokféle, migránsok, fogyatékkal élők stb.) betartása – ahogy az egyre több kormányzati szerv esetében – , mint a szakmai képesítés . . A végén büszkén jelentik  be, hogy bizonyos arányban foglalkoztatnak nőket , homoszexuálisokat, egyéb szexuális irányultságúakat  stb. , és dicsőítik  a  toleranciájukat és a kozmopolitizmust. Visszatérve a Szovjetunióhoz: ennek a „sokszínűségért és befogadásért felelős tisztnek” a pozíciója végzetesen emlékeztet a szovjet politikai komisszárokra vagy a vállalatok párttitkáraira., akik ott – mint minden állami intézményben – felelősek voltak a tiszta doktrínához való ragaszkodásért és a másként gondolkodók becsmérléséért .

 https://www.wochenblick.at/great-reset/bizarr-ezb-sucht-politkommissar-fuer-diversitaet-und-inklusion/

Európa megsemmisítése elkezdődött

Az első lépés Merkel feladata volt, de nem tudta véghezvinni. Az általa hozott rendeletek a német jogászok szerint sértették az ország Alaptörvényét, de Merkelnek köszönhető az is, hogy Ukrajnában a minszki békét sem tartották be az autonómia megtagadásával, ami az önrendelkezési jog súlyos sérelmét jelenti. /  https://www.wochenblick.at/great-reset/mit-luegen-gepflastert-die-wege-zum-globalistischen-konzernsozialismus/ /

 A kirobbantott helyi háborúk elől menekülő migránsok befogadására kiagyalt kötelező befogadási kvótarendszert nem tudta átverni a tagországokon, de Németországot és a nyugati államokat így is sikerült idegenekkel elárasztani. A nemzetközi jog szerint a menekülteket nem lehet visszafordítani, be kell őket fogadni, ha hazájukban az életük veszélyben van politikai üldöztetés, vagy fegyveres konfliktus miatt. A veszély elmúltáig az ellátásukról a befogadó államnak kell gondoskodnia. A nyugati életszínvonal mindig vonzó volt a szegényebb országok lakóinak, de Merkel egyenesen meghívta őket Európába. Azzal nem foglalkozott senki, hogy egyes országokkal nincs visszafogadási egyezmény, az ilyenekből érkező migránsokat nincs hova kitoloncolni. A bevándorlók nagyobb része a nyelvet sem volt hajlandó megtanulni, nem tudtak, de nem is akartak munkába állni, ám a családegyesítést nem lehetett megtagadni tőlük, így a létszámuk a többszöröse lett, mint amennyien bevándoroltak. A nagy költségek és a lakosság ellenállása, a migránsok be nem illeszkedése és agresszív viselkedése miatt az államok korlátozásokat hoztak a segélyekre, befogadásra, a csoportokat a határokról visszafordították, majd akiket lehetett, a szíriai harcok után hazaküldtek. A maradék mindenhol az őslakosság elől vette el a megélhetést, munkahelyeket, míg ők támogatásokat és szociális segélyeket kaptak, ezeket az államok a saját állampolgáraiknak már nem tudták biztosítani. Az Unió nem adott pénzt sem a migránsok, sem az ukrán menekültek eltartására. A járvánnyal generált gazdasági válság azonban egy újabb menekülthullámot váltott ki, ami a mostanra már felerősödött az ellenkezéssel párosult a migránsok eltartása és viselkedése miatt. A gazdasági menekülteket az őslakosság nem akarja befogadni, több helyen tüntetések alakultak ki, Svédországban a migránsok csaptak össze többször is a lakosokkal és a rendőrséggel is.

A befogadás kényszerítéséről azonban nem mondtak le az EUt megszálló globalisták

Új módszer a migránsok kötelező befogadására

Az újabb menekülthullámot a szankciókkal váltották ki, az államok ellenállának leküzdésére új módszert találtak ki: A „klímamenekült” fogalmát! A klímaváltozás természeti katasztrófa, és ebben az esetben ugyanaz áll fenn, mint háború esetén: a menekültek élete veszélyben van, ezért KÖTELEZŐEN BE KELL FOGADNI ŐKET!

Innentől nincs visszaút, kvóta sem kell, és a hazaküldéssel sincs tovább gond, mert a klímaveszély a globalisták szerint  nemhogy elmúlna, hanem fokozódik, az európai államoknak be kell rendelkeznie az eddigi legnagyobb népvándorlásra: - Milliók befogadására és eltartására, akár akarják az őslakosok, akár nem!

Mivel fog ebben a helyzetben előállni a kormány?  A kerítést le kell bontani, az idegeneknek véglegesen lakhatást és munkát, vagy ellátást kell biztosítani. Most fog bekövetkezni az a helyzet, amire már tavaly figyelmeztetett Orbán: El fog jönni az az idő, amikor mindenkinek meg kell védenie az otthonát! – Nem egyszerűbb lenne inkább az Uniótól megvédeni magunkat, azzal, hogy elhagyjuk végre ezt a globalista gittegyletet, aminek valójában nem is vagyunk a tagja!?

 Egy olyan országban, ahol a szankciókkal generált gazdasági válság, és a kormány vendégmunkásokat és multicégeket támogató politikája miatt a magyar lakosság egy részének már most sincs munkája, megélhetése, milyen következményekkel fog járni az ukrán menekültek mellé még több millió afrikai indiai és egyéb idegen befogadása? Tegyük oda mellé: az EU nem véletlenül épp most mérte fel az emberek vagyonát a népszámlálással! Az üres lakásokba, de oda is, ahol nagy lakásban egyedül élnek, ebben a helyzetben a kormány beköltöztetheti a klímamenekülteket: a kisajátításra ez is, de a háború is okot adhat! Felfogták ezt azok, akik a büntetéstől való félelmükben szolgaian kitöltötték a kérdőíveket? Arról nem is beszélve, ahogy mindezt még fokozni akarják a „karbonlábnyom” miatt bevezetésre kerülő energiakorlátozásokkal és zöldadókkal, amiket sokan nem fognak tudni megfizetni. A dolgozók kétharmadának éppcsak egyhavi tartaléka, vagy annyi sincs,- miből fogják tudni ezek az emberek korszerűsíteni a lakásaikat, megfizetni az adókat és a megemelt energiaárakat!?

Az ENSZ már jóelőre, 2020 ban lehetővé tette az „éghajlati menedékjogot”!

A Világkormány az ENSZ képében teljesítette a globalisták követelését: talált rá egy megoldást, hogyan lehet legalizálni a menekültjogot úgy, hogy senki ne tudjon kibújni alóla!

Vészhelyzetben nem lehetséges a visszaküldés!

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága (OHCHR) által hozott döntés szerint az államok nem utasíthatják el az olyan emberek menedékkérelmét, akiknek életét országukban éghajlati válság fenyegeti. A „klímamenedékkérőknek” NEM kell bizonyítaniuk, hogy ténylegesen veszélyben lenne-e az életük, ha visszatérnek hazájukba.

 Az ENSZ ezzel a döntésével megnyitotta az utat a klímavédelmi menedékjog felé, amit az Uniós globalisták most fognak érvényre juttatni. A „méltó élethez való jog” egy olyan újabb gumiszabály, amit akkor és úgy forgathatnak, ahogy és ahol éppen az érdekek úgy kívánják.

Noha az ENSZ-határozat formálisan nem kötelező érvényű az országokra nézve, megjelöli azokat a jogi kötelezettségeket, amelyeknek az országok a nemzetközi jog alapján kénytelenek eleget tenni. https://www.wochenblick.at/politik/uno-ermoeglicht-klima-asyl-im-notfall-keine-rueckweisung-moeglich/

 Ugyanez az ENSZ tagadta meg szintén globalista érdekből a népek önrendelkezési jogának érvényesítését ott, ahol ez ellentétes lett volna a globalisták érdekeivel, mint Katalónia, Kárpátalja, Skócia, és ez az ENSZ volt az, amelyik az ukrán népirtást sem ismerte el, és eszük ágában sem volt békefenntartókat küldeni, diplomáciai tárgyasokat szervezni az orosz nemzetiségűek védelme érdekében, ez az ENSZ bábáskodott a Magyar Királyság szétdarabolásában is, ez nem emelt szót a mai napig a Benes dekrétumok ellen, és nézte el az USA folyamatos fegyveres beavatkozásait más államok területén.

Az osztrákok tiltakoznak : megkérdőjelezik a menedékjogot

A teljesen kontrollálatlan befogadási poltika miatt Az FPÖ felső-ausztriai vezetője és Manfred Haimbuchner kormányzó-helyettes egy sajtótájékoztatón a nemzetközi egyezmények megkérdőjelezését kérte. Az ok a túlzsúfolt menekülttáborok, a sátortáborok, és az agresszív migránsok miatt az osztrákok testi épségének és vagyonuk biztonságának védelme .

A képviselő szerint meg kell teremteni a jogi kereteket, hogy Ausztria ismét maga dönthesse el, kit engednek be az országba. Ennek érdekében véleménye szerint további menedékkérelmeket ne fogadjanak el, szigorú és megalkuvást nem ismerő bánásmódra van szükség a bűnöző menedékkérőkkel szemben, a menekültek valótlan állításai esetén a menekültügyi eljárást azonnali be kell fejezni. a menedékjogot korlátozni kell és rendszeresen felülvizsgálni, a határokat lezárni az illegális migránsok előtt. Továbbá „ Minden nemzetközi egyezményt és nemzetközi irányelvet, amely lehetetlenné teszi az osztrák társadalom védekezését, kritikusan meg kell kérdőjelezni, felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. ” Ez egyben az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatának felülvizsgálatát is jelenti.

Nemcsak Ausztriában, hanem az összes többi európai országban is nyilvánvaló, hogy az EJEB korlátozó álláspontja miatt gyakran számtalan súlyos bűnöző marad az országban, és adófizetők terhére kell őket ellátni, a bűnözőket sem lehet kitoloncolni. Ezt a gyakorlatot meg kell kérdőjelezni. Ha pedig kiderül, hogy "az Emberi Jogok Európai Egyezménye , az Európai Unió vagy más intézményi szervek visszavonhatatlanul az ésszerű menekült- és migrációs politika útjába állnak , akkor el kell gondolkodni a következményeken" - mondta az FPÖ vezetője.

AZ osztrákok az oda érkező 56 ezer menedékkérő miatt akadtak ki, míg nálunk az ország tele van idegen vendégmunkásokkal, és több százezer ukrán menekülttel: ezek számát a kormány, mint sok más adatot is, eltitkol előlünk.

https://www.wochenblick.at/migrationskrise/voelliger-asylstopp-internationale-gesetze-endlich-hinterfragen/

Ez EU a háború folytatását támogatja, amire 18 milliárd eurós kötelezettséget szavaznak meg, amit a tagországoknak kell összedobni. A háborút maga az EU és az USA tartja fenn a pénzügyi és fegyveres támogatással, amit elvileg tiltanak az ENSZ alapelvei és nemzetközi egyezmények. A háborúval generált energiaválság, és a menekültek eltartásának pénzügyi terheit Brüsszel szintén a tagországokra hárítja, amit végül a lakossággal fizettetnek meg az a szociális támogatások szűkítése és a drágulások útján.

Az Unió Magyarországot a kerítés lebontására kötelezte, hogy semmi se állhassa útját a következő migránsáradatnak, miközben Brüsszelt ellepték az ukrán, szír, afgán menekültek, akik a befogadóközpontok telítettsége miatt az utcán alszanak. A belga kormány az Eu-tól remél segítséget a nagyjából 100 ezer főre duzzadt tömeg elhelyezésében és segélyezésében. A kialakult helyzetről az Euronews készített helyszíni riportot:  A nemzetközi segélyszervezetek a kormánytól várnak megoldást, a belga hatóságok viszont az Európai Uniótól kérnek szolidaritást és azt, hogy felülvizsgálják a migrációs szabályokat" - mondta az Euronews tudósítója, Valerie Gauriat. https://hu.euronews.com/my-europe/2022/11/17/helyszini-riport-megteltek-a-befogadokozpontok-brusszelben-sok-menedekkero-az-utcan-alszik

Az új „NATO TÖRVÉNY” átírja a nemzeti jogot, a népszámlálás nem véletlenül lett EU szerte mostanra időzítve!

Új NATO-törvény: biztosítani kell a polgári munkaerőt, az anyagi javakat, az ingatlan és ingó dolgokat a külföldi csapatoknak

A Magyar Közlönyben  megjelent az új rendelet a befogadó nemzeti támogatás részletes feladatairól.

/ https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f08b6750dd0d75f61aa0fdec59d2eeb21cb385ca/megtekintes /   Ezzel a „befogadó nemzeti támogatás” 12 éve érvényes szabályát írta át Orbán Viktor. A talányos „befogadó nemzeti támogatás” leegyszerűsítve azt jelenti, hogy Magyarország különféle objektumot, szolgáltatást humán- és anyagi erőforrást nyújt az átmenetileg Magyarországon tartózkodó külföldi (NATO-szövetséges) csapatoknak – összegezte a 24.hu.

A rendelet hatálya alá tartoznak a minisztériumok, a védelmi igazgatás területi és helyi szervei, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Magyar Honvédség, a honvédelemről szóló törvény alapján a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettek.

A rendelet alaposan meghatározza, a befogadó nemzet támogatását hogyan kell igényelnie a külföldi fegyveres erőt küldő államnak, milyen előzetes megállapodások megkötése szükséges, milyen dokumentumokat kell megírni. Ha az igényekről megszületik a megállapodás, kielégítésük milyen feladatokat jelent.

Biztosítani kell a munkaerőt, a javakat, az ingatlant

A rendelet értelmében a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatban tervet, jegyzéket kell kidolgozni,

biztosítani kell a polgári munkaerőt, az anyagi javakat, az ingatlan és ingó dolgokat, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatást.

A rendelet szerint már a támogatást igénylő levél átvétele előtt, a várható befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény teljesítésére való felkészülés során a nemzetgazdaság védelmi felkészítéséhez és mozgósításához szükséges feladat végrehajtásával kapcsolatos jogszabály rendelkezését is megfelelően alkalmazni kell.

A befogadó nemzeti támogatásról az állam szerződést köt, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti feltétel fennállása esetén azt gazdasági, anyagi szolgáltatás igénybevételével biztosítja. Az erőforrások és szolgáltatások terén a rendelet kiköti, azt Magyarország jogrendje, nemzeti érdeke, valamint nemzetgazdasága lehetőségének figyelembevételével kell rendelkezésre bocsátani.

A befogadó nemzeti támogatást alapszabály szerint költségtérítés ellenében kell biztosítani. A rendelet további részei az irányítás, tervezés, végrehajtás rendjét taglalják.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szerdától hatályba lépett, ezáltal hatályát vesztette a 12 éve hozott kormánydöntés.  https://magyarjelen.hu/uj-nato-torveny-biztositani-kell-a-polgari-munkaerot-az-anyagi-javakat-az-ingatlan-es-ingo-dolgokat-a-kulfoldi-csapatoknak/

Ez a rendelet kellett már csak ahhoz, hogy az Orbán szerint „hős ukrán nemzet” és a NATO háborújának további támogatása érdekében bevezethesse a hadigazdálkodást. Ehhez már csak a hadiállapot hivatalos elrendelése kell, és a népszámlás eredményének feldolgozása. Ezért érdekelte őket ennyire részletesen, mit tudunk, és mink van, mert ha kell, berendelnek hadiszolgálatra bárkit, lefoglalhatják a járművét, katonákat, telepíthetnek a házába, vagy az épületeket menekültbefogadó állomásokká alakíthatják át. Erre a legalkalmasabban az iskolák, közintézmények stadionok. A hadigazdálkodás azt jelenti, hogy az ország mindent átcsoportosít a hadsereg és a háború érdekében, a katonák ellátása és a fegyvergyártás elsőbbséget élvez a polgári lakosság igényeivel szemben. Magyarul: ha élelmiszerhiány lép fel az ellátás zavara miatt, akkor a lakosságtól vonják meg az ennivalót. Az állami támogatásokat, amiket normális esetben az önkormányzatok és a  cégek kaptak meg, átcsoportosítják a hadianyagokat, a hadsereg ellátását szolgáló cégekhez. A háborús menekültek ellátása is elsőbbséget élvez a saját lakossággal szemben. A kórházakban a sérült katonák ellátása elsőbbséget fog kapni a civilekkel szembe: a katona életét kell megmenteni, a civilé csak járulékos veszteség ebben az esetben! A felkészülés a jelekből tudható volt: Pintér kinevezése, az egészségügy és oktatás alárendelése egy rendőri-titkosszolgálati régi belügyesnek, aki egyszemélyben dönthet, melyik kórházban milyen ellátásokat lehet nyújtani,- már előrevetítette az eseményeket.

Ismerve az Unió álláspontját és az ENSZ határozatát, a „klímaveszély” elől menekülő gazdasági migránsokat egy újabb rendelettel bevonhatja az ellátási és elhelyezési kötelezettség alá, és abban a pillanatban elkezdődhet ezek betelepítése a magyar emberek házaiba, lakásaiba. Az erre szolgáló fedezetet mindkét esetben az államnak a saját költségvetése terhére kell előteremtenie, akár a lakosságtól történő ellátás és pénzmegvonás módján. Az önkormányzatok támogatása megszűnt. A rezsitámogatást megnyesték. A szociális ellátásokat ahol lehet, megvonták, vagy megszüntették. A hatósági árak bevezetése és a vásárlási limitek mindig a háborúkhoz kapcsolódtak, az élelmiszerhiány, a sorbanállások, az elszabaduló infláció kezdetét jelzik most is. Azt már megtapasztaltuk, hogy hetente emelkednek az árak, de ha az ország olcsó orosz energiával történő ellátása megszakad valamiért, akkor elszabadul a pokol: megtörténhet, hogy a fizetésünk egyik napról a másikra csak a felét fogja érni, és mire kiálljuk a sort, kevés lesz a pénz, ami a tárcánkban van.

Barbárok a „szentek tábora” ellen: Jean Raspail önbeteljesítő jóslata

https://demokrata.hu/velemeny/barbarok-a-szentek-tabora-ellen-jean-raspail-onbeteljesito-joslata-481653

Földi László: Ismét harcolnunk kell a békéért! 

Földi úgy látja, a 2015-ben kezdődött migrációs válság ugyanannak a globális játéknak a része, mint a most zajló orosz–ukrán háború – a nemzetközi oligarchia elszánta magát a nemzetállamok felszámolására. A migráció egy tervezet invázió, amit felgyorsítottak a járvánnyal, háborúval, a klímaveszély eltúlzásával.

 A kommunizmust úgy valósítják meg, hogy leszoktatták az embereket a politizálásról: „majd én megoldom helyetted!” Ez ivódott bele a Kelet –európai emberekbe, ezért hisznek még mindig a politikusok hazugságainak. A fiatalokat pedig egyáltalán nem érdekli semmi az élet élvezetén kívül. A keresztény vallás nem tud megvédeni ettől a folyamattól, sőt az egyházak támogatják a keresztényi viselkedést: a feladást és a befogadást. A normalitástól való eltávolítás segítségével tudják ezt elérni. Egyfajta vallásháború zajlik, a muszlim vallás nem tűr meg mást maga mellett, ezért ez nagyon veszélyes folyamat. Európa a saját alapértékeit adja fel. A befogadásnak arról kellene szólni, hogy fogadja el a bevándorló a tőle eltérő identitást, mert ha ez nem így van, akkor hódításról beszélhetünk. Egy káoszt kell létrehozni, polgárháborúkat a vegyes társadalmakkal, hogy a Világkormány lehessen az amelyik majd békét teremt. Ahogy a vakcinával akartak véget vetni a vírustól való rettegésnek…Az igazi baj a vallások, az eltérő identitások, a tulajdonrendszer minden formájának az eltüntetése.

A nemzeti létnek nincs alternatívája, ezt nem lehet lecserélni, mert vége az emberiségnek ha a Wall Street-i zsidóság kerül a világ élére a saját identitásukat védve és rákényszerítve a többi népre. Ez a csoport a saját népét is elpusztítaná a PÉNZ érdekében, nekik az érték csak a pénzben mérhető. Ezzel erősítették fel a zsidógyűlöletet a világon, mert ez a törekvésük háborúkban, hódításokban nyilvánul meg. A Soros féle NGO-knak nem szabad teret engedni, mert bűnbakot csinál az egész zsidóságból, amit egyszer már megtapasztaltak.

A mai Oroszország a kommunizmusból jóformán a cári rendszert állította vissza modernizált formában. A Krím és Ukrajna egy része történelmi orosz terület. Oroszország nem lehet a NATO tagja, az ok a III. vh megakadályozása, mert az ukránok támadták volna meg őket. A minszki béke lényege is ennek elfogadása volt. A háború lényege Európa tönkretétele és migránsokkal való elárasztása. Orbán ellenáll, de csak az ukrán- orosz háborút akarja befejezni, az ideológiai háborút nem akarja megszüntetni. A civileknek kell fellépni hogy Európában béke legyen: ideológiai béke a nemzetállamiság elfogadásával, ezért demonstrációkat is kell szervezni, mert a politikusok csak 1/3 akar visszatérni a normalitáshoz.

Mindez nem most kezdődött, hanem a Wall Street-i bankárkaszt előretörésével.

A teljes beszélgetés ITT:   https://www.youtube.com/watch?v=6u3mGwqTv-E

 
 


Archívum

Naptár
<< Január / 2023 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 144565
30 nap: 3935
24 óra: 101