Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÁBORÚ ÉS BÉKE

A SEMLEGESSÉG a nemzeti érdek!

article preview

Magyarország, Ukrajna  és az Eu érdeke is a semlegesség

Az USA hadba lépett Ukrajna birtoklása miatt Oroszországgal. Ahogy az USA biztonsági érdekeit sérti a Salamon szigetek kínai fennhatóság alá kerülése, ugyanazért sérti Oroszország biztonságát, ha Ukrajna Nato tagként az Usa fennhatósága alá kerül. A Nato az USA katonai hadereje, amihez az ő alapelveik szerint bármelyik ország csatlakozhat, mert mindenkinek joga van úgy védeni saját biztonságát ahogyan jónak látja. Azt, hogy valójában mi van emögött az álszent „védelem” mögött, már kevesen értik meg. Amerika így terjeszti ki a Nato mögé bújva uralmát az államokra, és  ha ez „nem jön be”, akkor a demokráciát viszi oda ,ahová érdekei úgy kívánják. A demokrácia egy politikai ideológia, a háttérben meghúzódó Világkormány eszköze a hatalom megszerzésére és megtartására a felforgató eszmével az egyenlőségről és szabadságról, mondván, „minden ember egyforma”, az egyén szabad, és mindenkit azonos jogok illetnek meg. A nép határozhat önmaga fölött.  Ezzel az ideológiával  robbantották ki a „színes forradalmakat” már sok helyen. Ez történt Ukrajnában is, az arab országokban is, de Yemenben, Afganisztánban is, majd a Nato vagy az Ensz segítségével megvetették a lábukat, amíg kormányra juttatták saját bábkormányaikat. Az utóbbi 30 évben az USA több országot bombázott rommá a „demokrácia” jegyében, vagy avatkozott be konfliktusokba önkényesen.usa-kiket-bombazott-tamadott-eddig-kina-tette-kozze.jpg

Ukrajna régóta célpont, nem csak gazdasága és a piacszerzés miatt, hanem mert közvetlenül szomszédos Oroszországgal. A gyors és közvetlen katonai támadás lehetősége a legfőbb szempont, ami által súlyos fenyegetésnek lenne kitéve az Orosz Föderáció. A nemzetközi szerződések szerint egy állam biztonsági érdekei nem sérthetik egy másik állam biztonsági érdekeit. Az USA ez alól kivétellé tette magát,- de ki hatalmazta fel erre? Az USA-ra és az EU-ra nem vonatkozik a nemzetközi jog?

Az Eu már jó ideje az USA csatlósaként, mintegy alárendeltjeként viselkedik. Az tagállamok politikai gazdasági, jogi és katonai szuverenitását megszüntették, teljesen elvesztették függetlenségüket. Ennek betetőzése a „jogi harmonizáció” és a Világkormány részeként működő WHO- szerződés, mert a gyengülő „olajdollár” helyett vissza akarják hozni a „gyógyszerdollárt”, de már digitális formában. Ezzel a személyek függetlenségét is megszüntetnék.  

Az EU a háborúban is csatlósként vesz részt, eleinte csak a minden nemzetközi jogot és egyezményt sértő szankciókhoz csatlakozott, mostanra már fegyvereket is küld, holott az Eu-t senki nem támadta meg. Mint ahogy az USA-t sem! Ukrajna pedig sem a Nato- nak, sem az Eu- nak nem tagja!

Putyin nem agresszor. Nem foglalta el a Krímet, ahogyan nem akarja megszállni Ukrajnát sem. Csak megvédi a nemzetét és védi a Föderáció érdekeit.

Magyarország ebben a háborúban megint a rossz oldalon áll. Nekünk a semleges zónához kellene tartozzunk, ahogyan Ukrajnának is ez az érdeke, és az oroszok is ezt akarják elérni.

 Nem a békét kell követelni, hanem a semlegességet és a szankcióktól való elhatárolódást!  

A békét nem a fegyverek fogják elhozni, hanem a tárgyalások a nagyhatalmak között Ukrajna semlegességéről, a teljes fegyverzet azonnali kivonásáról, és a Nato azonnali kivonulásáról. Magyarországnak nem a fegyverekkel kierőszakolt békét, hanem a semlegességet kell követelnie Ukrajnában is.  A mi érdekünk az, hogy menjenek haza az idegen katonák, és hozzák haza külföldről a magyar katonákat!

 Az ENSZ feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a  népek politikai önrendelkezési jogának biztosítása, nem a háború támogatása! A népek önrendelkezésének elvét mint jogelvet az ENSZ Alapokmánya ismerte el 1945-ben de mint kollektív emberi jogot az univerzális nemzetközi szerződéses jog viszont csak 1966-ban deklarálta. Az önrendelkezési jog biztosítja hogy bizonyos szuverenitást érintő konkrét helyzeteket a nemzetközi közösség utólag legitimáljon. Miért nem ismeri el az ukrajnai nemzetiségek önrendelkezési jogát? Miért tagadja meg az ENSZ a saját alapokmányában foglaltakat? ensz-alapokm.jpg

 Alapokmánya szerint: Az Egyesült Nemzetek célja, hogy

1. fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot és evégből hathatós együttes intézkedéseket tegyen a békét fenyegető cselekmények megelőzésére és megszüntetésére a támadó cselekményeknek vagy a béke más módon történő megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságosság és a nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy megoldja azokat a nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke megbontására vezethetnek;

2. a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson;

Az Eu az USA oldalán hadba lépett Oroszországgal. Az Unió és vele országunk jelenleg az USA  gazdasági, poltikai és katonai megszállása alá került. De nem a háború miatt lesz infláció, hanem a jogsértő szankciók hatása miatt, amik már visszaütöttek Európa gazdaságára. Az elemzők szerint ez az ellátási láncok szétesését, tömeges csődöket, munkanélküliséget, élelmiszerhiányt és Eu szétesését fogja okozni, de Ukrajna sem marad egyben, mert az egyes régiók sorra autonóm államokká akarnak alakulni, majd a Krím példáját követve csatlakoznának a Föderációhoz.

Ha a magyar kormány valóban olyan „nemzeti” lenne, mint tartja magáról, akkor most a „kiugrás”- t választaná. Hogyan fogadhat el és csatlakozhat jogsértő szankciókhoz egy „nemzeti” kormány, úgy, hogy tisztában van vele, mindez az ország gazdasági összeomlását és gigainflációt fog eredményezni?  A Nyugat és Kelet különválása egyben a két világrend szembenállását és egymástól való elkülönülését jelenti. Magyarországot soha nem fogadta be a Nyugat, mindig ellenség volt, most is csak a meghódítottak alattvalói sorsát szánta nekünk. Az Unió felszámolta gazdaságunkat, függetlenségünket, feladtuk önellátásunkat, mert mi csak piacnak és olcsó munkaerőnek kellettünk. „Emberi erőforrásnak”,- mert emberi jogaink csak papíron léteznek, ahogy azt megtapasztaltuk a központilag irányított „járványkezelés” során.

Ahogy Orbán Viktor feltűnt a szovjetek kivonulása után, hangosan követelve, hogy „Ruszkik haza”, - majd ezáltal szerzett nevet magának a politikában,- úgy most, ha nem akarja, hogy csillaga leáldozzon, velünk együtt kellene követelnie,hogy:"Jenkik haza"!

A történelem ismétli önmagát?

A KIUGRÁSRA LEHETŐSÉGÜNK VAN A KÖZTÁRSASÁG ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK KIMONDÁSÁVAL,  TÖRTÉNETI ALKOTMÁNYUNK JOGOFOLYTONOSSÁGÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁVAL, AMELYNEK KIMONDÁSÁRA ÉS EGY ÚJ ALAPTÖRVÉNY ELFOGADÁSÁRA EGY ALKOTMÁNY HELYREÁLLÍTÓ NEMZETGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA AZ EGYETLEN MEGOLDÁS. AZ ÚJ ALAPTÖRVÉNY TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁT PEDIG NÉPSZAVAZÁSSAL KELL MEGERŐSÍTENI!

A BOLSEVIK-SZOVJET PÁRTURALMI RENDSZERT KELL LEVÁLTANI, AMELY 1949-BEN EGY ILLEGITIM KÖZTÁRSASÁGOT HOZOTT LÉTRE A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETÉN, ENNEK AZ ALAPÍTÓ OKIRATÁT ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAIT NEVEZI „ALAPTÖRVÉNYNEK”, AMI NEM AZONOS A MAGYAR NEMZET ALKOTMÁNYÁVAL,ABBÓL NEM LEVEZETHETŐ, AZZAL NEM JOGFOLYTONOS, MERT NEM A NEMZET AKARATÁBÓL JÖTT LÉTRE.

ÉLNÜNK KELL A JOGAINKKAL, HA ÉLNI AKARUNK!

Toroczkai László  beszéde a Parlamentben  a jogfolytonosságról és az Alkotmányt Helyreállító Nemzetgyűlésről:

https://www.youtube.com/watch?v=ufJfmeo8hUs  Válaszul Orbán Balázs államtitkár az Alaptörvény támadásával vádolta, eltérve a lényegtől, elismerve: nem érdekes, hogy az Alaptörvénynek van e társadalmi elfogadottsága, vagy nincs. A „köztársaság” alaptörvényéről, módosításairól, annak 1949 es létrehozása óta tiltva van a népszavazás, amit bele is foglaltak!

Dr Bene Gábor az Alkotmányról és a jogfolytonosságról , az illegitim köztársaságról :

https://www.bitchute.com/video/04mUZNGQuGyZ/

Újabb tüntetés volt az USA nagykövetség előtt

A Szabadság téren újabb civil béketüntetés volt a Békekör részvételével. A rendezvény Simó Endre beszédével indult. Rendzavarás nem volt, csak a rendőrök kellemetlenkedtek, 10 fős rendezőséget követelve a maroknyi csoportra egy ukrán kismama bekiabálása miatt, amivel a civilek nem törődtek. / Hivatalosan 50 fő/ 1 rendező az előírás/ A kb 50 fős csoport előtt felszólalt többek között Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke is, akinek álláspontja a háborúról és az alkotmányos válságról is megegyezik a civilekével. A békés tiltakozáson beszédet mondtak a Jogállamért Egyesület, és nemzeti civil mozgalmak tagjai, de egy nemzetközi jogban jártas jogász is, aki elmagyarázta, hogy miért és hogyan sértik a törvényeket, egyezményeket a szankciók. A felszólalók a megoldást a semlegességben, a Nato- ból és Eu-ból való kilépésben látták, és követelték a Nato katonák és fegyverek kivonását az országból, a szankcióktól való elhatárolódást. Volt, aki Orbán Viktornak üzente meg, mit mondjon Ursula von der Leyennek, akivel a tüntetés ideje alatt tárgyalt az olajembargóról és a  szankciók hatásairól.  https://hirado.hu/kulfold/video/2022/05/09/az-eb-elnokevel-targyalt-orban-viktor    Mások az ország megszállásáról beszéltek, többször elhangzott a „Jenkik haza” felszólítás az Amerikai Nagykövetségben tartózkodóknak címezve. A követséget a korábbi béketüntetések miatt kordonnal vették körül. Az MTV munkatársai végig jelen voltak, a befejezésként lejátszott Dr Drábik Jánossal korábban készített  interjút is felvették. A magyar lakosság a kormánymédiákból tájékozódik, nincsenek tudatában a háborúnak, mert az igazságot eltitkolják, a tényeket elferdítik. Máshol már tömegek tiltakoznak a háború és a szankciók ellen, - míg nálunk a baloldal emberei szerveznek tömegtüntetéseket azzal a hazugsággal, hogy 100 ezer ember akarata leválthatja a „RENDSZERT”. 

Dr Drábik János üzenete: https://www.bitchute.com/video/Ks6CjTxN2SFr/      maj-9-bekekoror-beketunt-molino.jpg

A szervező, dr Fórizs Eszter FB oldalán élőben közvetítette az eseményeket. https://www.facebook.com/eszter.forizs.5/videos/312236730923805/

Nemzetközi jogász véleménye: https://www.bitchute.com/video/sZkK2dLM0SYx/

Magyar Békekekör, Simó Endre: https://www.bitchute.com/video/l0o8MCRZgA87/

Dr Thürmer Gyula beszéde: https://www.bitchute.com/video/p7lGNTHDsq4l/

  A rendezvényről készült videofelvételek itt nézhetők meg:  https://www.bitchute.com/channel/CYqk7aOZIMMD/  Fafy

A magyar lakosság nem ért egyet a szankciókkal: https://hirado.hu/belfold/video/2022/05/10/a-magyarok-donto-tobbsege-nem-tamogatja-a-tovabbi-szankciokat

Az ellátás összeomlására és csődcunamira figyelmeztetnek a német bankok: https://hirado.hu/kulfold/kulgazdasag/cikk/2022/05/10/csodcunamira-es-sulyos-recessziora-szamitanak-az-energiaembargok-bevezetesevel-a-nemet-bankok

Kína véleménye a háborúról:  „A Nyugat úgynevezett erkölcsi felsőbbrendűsége teljesen összeomlott. Az afganisztáni, iraki, szíriai, líbiai háborúktól az ukrajnai különleges hadműveletig túl sok vérontást és túl sok katasztrófát okozott az úgynevezett nyugati igazságszolgáltatás”       https://ura.news/news/1052551949

Korábban Putyin felrótta a NATO-nak, hogy hazudott a katonai blokk békés természetéről. Példaként az elnök Irakot, Líbiát és Afganisztánt említette, amelyeket "saját tapasztalataik győztek meg a NATO agresszív szándékairól"

Joe Biden amerikai elnök aláírta a Lend-Lease keretében Ukrajnának nyújtott katonai segélyekről szóló törvényt. A  Fehér Ház sajtószolgálatának tájékoztatója szerint:  „Aláírva: kölcsönbérleti törvény a demokrácia védelméről Ukrajnában 2022-ben”   https://ura.news/news/1052551949

Hogyan látja egy német vállalkozó az Ukrajnával kapcsolatos időszerű helyzetet?  https://www.szilajcsiko.hu/single-post/hogyan-latja-egy-nemet-vallalkozo-az-ukrajnaval-kapcsolatos-idoszeru-helyzetet-zsenialis

„Nyugat-barát Ukrajna” létrehozásának terve megkezdődött.   https://politexpert.net/23164061-eks_nardep_kiva_zelenskomu_nuzhni_maksimal_nie_zhertvi_dlya_sozdaniya_prozapadnoi_ukraini

Az Egyesült Államok nem lesz képes megnyerni a globális hibrid háborút, amelyet globális hegemóniájának fenntartása érdekében indított. A pénzügyi elit által előre elkészített terv az oroszországi hatalom megszerzésére:  https://glazev.ru/articles/10-vlast-i-obshhestvo/101493-narod-plokho-ponimaet-chto-proiskhodit

Az ENSZ szerint ez nem háború! A Közel Kelet Intézet politológusa szerint: „Semmi sem viszi közelebb Amerikát a harmadik világháborúhoz, mint a jelenlegi amerikai kormányzat Ukrajnával kapcsolatos irányvonala.  „Az ENSZ egyetlen kérdést sem tud megoldani”, legyen szó menekültekről vagy migránsokról, népirtásról vagy élelmiszerhiányról, a bolygó szennyezéséről vagy békefenntartó műveletekről, az atomsorompóról vagy a harcról. a rabszolga-, a kábítószer- és a fegyverkereskedelem ellen.        https://politexpert.net/23164142-politolog_satanovskii_ssha_zhdet_stolknovenie_s_kitaem_po_ukrainskomu_stsenariyu

Tömeges munkanélküliség lesz az Eu-ban: https://politexpert.net/23176160  politolog_litvinenko_predrekla_massovuyu_bezrabotitsu_i_zabastovki_v_evrope

 

/ Gurabi Ági- „A Korona Igazsága" /

 

 
 


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 10
Összes: 111030
30 nap: 9714
24 óra: 389