Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KIK EZEK A RENDSZERVÁLTÓK ? - A KOMMUNIZMUS ÚJRAÉLED

Kun Béla utódai Soros-háttérrel 

article preview

Soros-Claus Schwab-Great Reset- Demokraták- rendszerváltók- Geri- Bertalan = a  kommunizmus új arca!?

A Great Reset lesz a „Nagy Újraindítás” , - de nem ám a gazdaságé, hanem a kommunizmusé!

 Minden egyéb csak álarc, a háttérben ugyanazok vannak, akik a „demokrácia” hazugságát felhasználva „népszuverenitást” ígérve elvették az államok irányításának a jogát az állampolgároktól. Ehhez csak az érzelmekre ható, jól hangzó lózungok kellettek és nem kevés szervezés, mert a hatalmat biztosító pártrendszert is létre kellett hozni. A „demokráciát” Platón igazsága miatt használták fel eszközül: ez ugyanis nem más, mint egy elfajult „néphatalom” , amikor az egyenlőség és egyformaság politikai eszméje egy idő után lázadásokhoz és káoszhoz vezet. Velejárói a pártosodás: az egyenlők közt is egyenlőbbeket támogató csoportok kialakulása, ami megbontja az egységet és fenntartja az ellentéteket. Az eszmei irányzat a felvilágosodás korában bukkant fel, létrehozva a „polgári demokráciákat”, forradalmakkal elsöpörve az addig létező királyságokat és egyéb államformákat, instabil társadalmakat hozva létre, melyek fölött az irányítás és a hatalom könnyen átvehető. A kommunizmus maga a proletárdiktatúra réme volt, a szocializmus ennek enyhébb formáját képviselte. A létrehozott diktatúrák diktátumokat fogalmaztak meg hatalmuk birtoklásának indoklásaként: ezek voltak az „Alkotmányok”, amikkel megfosztották az állampolgárokat addigi jogaiktól és a közvetlen képviselet lehetőségétől. Alkotmányaikat éppen ezért törvényekkel védték, ezeket sehol nem bocsájtották népszavazásra, mert akkor megbuktak volna, ellenben keményen felléptek az el nem fogadókkal szemben. A liberalizmus korában a szabadság eszményéből szabadosság lett.  a-vilagkormany-tagjai-es-modszereik.jpg

A „Népszuverenitás” és a népi-polgári demokráciák politikai eszmeiségének kialakítói már a kezdetektől „rendszerváltók”- nak nevezték magukat, és tartják ezt magukról a mai napig. A háttérben a kommunizmus ideológiája bújik meg. A politikai irányítók a szabadkőműves páholyok tagjai voltak, és azok ma is. Céljuk a Föld lakói fölött a teljes kontroll és hatalom átvétele, az „Egyvilágrend” létrehozása, egy boldog világé, ahol mindent megkapunk, amire szükségünk van, vigyáznak az egészségünkre is, de a „rend” és a biztonságunk érdekében cserébe elveszítjük önrendelkezési jogunkat a testünk, személyiségünk, és államaink felett is, mert a biztonság minden területen csak a teljes kontroll elfogadásával elérhető.

A kommunizmus most újabb álca mögé bújt, „újhullámként” a wokizmus  képében jelent meg

Az egalitarizmus / egyenlőség/ egy politikai doktrína, ami a kommunizmus egyik jellemzője, mely szerint minden embert egyenlőként kell kezelni, és mindenkinek ugyanolyan politikai, gazdasági, társadalmi és polgári jogai vannak. Társadalmi filozófiai értelemben pedig az emberek közötti gazdasági különbségek eltüntetését, gazdasági egalitarizmust valamint a hatalom szétosztását jelenti.

Az új ideológia  átlépte a normalitás küszöbét, egyenlőséget és egyformaságot hirdetve fajok és nemek, identitások és irányultságok között, abnormális módon ellenséggé alakítva minden mást, eltörölve a maradék erkölcsiség, józanság szikráját is. Az elfogadás őrülete bontakozik ki egybekötve az emberi fajt nemesebbé, a világot jobbá tenni akaró szándékkal.

A wokizmus radikálisabb, mint a kommunizmus. Elhiteti, hogy a társadalmakban mindenhol nagy az egyenlőtlenség, és ezt az államnak kell korrigálnia törvényes eszközökkel kikényszeríteni az egyenlő jogokat. A normalitás tiltottá, az abnormitás kötelezően elfogadottá válik.

A  woke emberek azt mondják, minden szervezetnek egyenlően kell képviselnie az embereket. Tehát 50 százalék férfi, 50 százalék nő, 5 százalék homoszexuális, 10 százalék cigány alkalmazott stb. Ez például azt jelentené, hogy egy vállalkozó nem választhatja meg többé szabadon, hogy kit alkalmazzon. Elmossák a különbséget az emberek külső és belső tulajdonságai között, az egyformaság mindenek felett álló ideológiáját hangsúlyozva.

Amíg nincsenek kormányon, más módon dolgoznak a közvéleményen: civil szervezeteken, tömegmédiákon, iskolákon és egyetemeken keresztül. Ezen munkálkodtak  az előző harminc évben.

Az „újhullám” jellegzetes alakjai Magyarországon már egy új vallási irányzatban is megjelentek SZMO / Szakrális Magyarország / néven. Vezetőjük maga a „Világkirálynő”, akinek a létezését bűn megtagadni: az inkvizíció ugyan nem fog ránk törni, de az örök kárhozat lehetősége fennál. Az új vallási mozgalom amellett, hogy egy, a hatalomnak ellen nem álló „párhuzamos társadalom” létrehozását tűzte ki céljául, ehhez még „Alkotmányuk” is van, aminek a szakralitáshoz nem, de a wokizmushoz annál több köze van: a nemek egyenlő képviseletét hirdetik nemcsak a kormányzás, hanem a társadalom minden területén.És persze mindennel elégedetlenek. Kerekasztaluk Arthur Királyéhoz hasonló, de ott csak 10 férfi és 11 nő foglalhat helyet, kétoldalt a Világkirálynő trónusa körül, akinek a megszólítása: „Ő Szakrális Fensége”,- amivel már az őrület határát súrolják. A királynő állítólag maga a földreszállt Boldogasszony, arcát fátyollal takarja el, kiléte élete védelmében ismeretlen, mert egy titkos rend tagjaként adja át a tudását az embereknek. Az pedig már senkit se zavarjon, hogy előzőleg egy kispárt tagjaként indult a választáson, de az autóversenyzést és a sárkányrepülést is kipróbálta, jelenleg egy hófehér Audival cirkál az utakon, és hívei ,- vagy mások?- adományaiból tartja fenn magát. A hölgy hatalmas lendülettel próbálja a nemzetieket meggyőzni arról, hogy a világszabadságot az ő Alkotmányának az elfogadása fogja elhozni, mely esetben az alattvalók egyenjogúak lesznek, a bűnösöket megbüntetik, és eljön a Kánaán. A "Világkirálynő" 2014 ben egy kispárt színeiben indult ugyanazzal a programmal, amit most "pártonkívüliként próbál eladni,-önmagával együtt, vallási köntösbe bújtatva: ilara-tronol-udvarholgyekkel.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=wz1F6qL2-ok 

Előtte 2012 ben egy svájci "rend" felavatta, azóta lett Világkirálynő. Sikertelen választási próbálkozása után 2016 ban kezdett "szakrális" alapon vallási szektát alapítani. Politizáló "Boldogasszonyunk" a 2018 as választások előtt fátyolban, szemüvegben hirdette az "igét", ami nem más volt,mint felhívás a kormány leváltására, ami a "mindenki szeressen mindenkit" jegyében egyben a "rendszer" leváltása is lehetne. A lényeg az 5.ik perctől indul: felhívás a "rendszerváltásra" a fenntartható fejlődés érdekében,mert veszélyben van a Föld élővilága! Globalizmus vallási köntösben, nehogy egy terület is kimaradjon! Királynőnk szakrális gondolatmenetének lényege, hogy "hulljon a férgese",mert utána utána eljön az Aranykor.

https://www.youtube.com/watch?v=C8S293jdgPM ilara-fatyollal-bullaval.jpg

A wokizmus és „új normális” képviselői, amíg nem kerültek be a hatalomba, a  civil szervezetek hálózatán, a tömegmédiákon, iskolákon, egyetemeken keresztül terjesztették  tanaikat. A társadalomtudományoktól a színművészeten és az életmód-tanácsadáson keresztül a hajléktalanok támogatásáig mindenhol ott vannak, de megjelennek pártok és kormányok tanácsadóiként is.  A Nyílt Társadalom Alapítványok egyetemei, / CEU, Eötvös Lóránd/  Soros és Claus Schwab elitképző iskolának a végzettjei mostanra már szinte mindenhol ott vannak az elmúlt 30 év eredményeként. Ez a kicsi, de erős globalista- szabadkőműves csoport így éri el, hogy a kívülállók a lehető legkevésbé tudjanak beavatkozni a hatalmi játszmákba.

Az alapítványi hálózat több tucat szervezetet foglal magában, amelyek baloldali, liberális és migrációbarát csoportokat hirdetnek és támogatnak a háttérben megbújva.

Ezek közé tartozik a Norvég Alapítvány támogatásával Geri, a szakállas apostol által által 11 évvel ezelőtt létrehozott Demokraták Hálózata is, amely mögött szintén a Nyílt Társadalom rejtőzik. A Hálózat ernyője alatt több mozgalom bújik meg, ide sorolható a „MATT”, az Alkotmányos Ellenállás, a Szabadság Mozgalom, az Egységfront Mozgalom is .

 De ide sorolhatók azok az NGO-k is, amik civil jogvédő szervezetként adják el magukat és befolyást tudnak gyakorolni a kormányok politikájára és a törvénykezésre is.  / TASZ, Amnesty International, Helsinki Egyesület , Migration Aid, LMBTQ/ A több ezer magánalapítvány 70 milliárd eurós vagyonnal rendelkezik.  Munkájuk kiterjed a „rendszerváltási” tervekbe való bekapcsolódásra is. Ezekben a tervek azoknak a kormányoknak az elfoglalásáról, azaz megdöntéséről szólnak, amelyek útjában állnak a globalisták terveinek. A felforgatás lényege az, hogy az emberekkel elhitetik, hogy ezek a kormányok rosszak, és az emberek saját önszántukból buktatnak meg egy despotát vagy diktátort, miközben a cél a puccsal való hatalomátvétel!  

Ez maga az irányított „demokrácia” módszere! Hiszen az állampolgárok azt hiszik, ők maguk védik meg magukat a demokratikus választások során az elnyomó rendszerektől,- de valójában  a számukra láthatatlan Háttérhatalom rendszerét erősítik meg. Miközben az igazi változásokról a hátsó szobákban állapodnak meg, anélkül, hogy azokat bárki legitimálná.

Földi László szerint kívülről képzik a felforgatókat: http://www.lelkiismeret88.hu/283-mi-varhato-foldi-laszlo-interju.html

 Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum alapítója és elnöke 2019-bendavosi összejövetelükön Károly herceggel együtt meghirdette a Great Reset-et, a nagy újrakezdést, ami nem más, mint a világ eddigi működésének újraszabályozása, új alapokra helyezése. A Fórum tagjainak véleménye szerint a kapitalizmus jelenlegi formájában nem járul hozzá az emberiség jólétéhez, ezért „új kapitalizmus” létrehozására van szükségami megvédi a természetet és csökkenti a társadalmi  egyenlőtlenségeket. A WTF nem más, mint az elit éves megbeszélése az újabb irányvonalakról és tervekről.Ne felejtsük:  A világ jobbá tételének része az "Egy Egészség" terv, de a migráció is! 

Az olyan iránymutatások, mint az „Agenda 2030” „fenntarthatósági céljai”, amelyek a globalisták világátalakításának az irányvonalát jelentik, mind csak aljas, hatékony eszközök a kezükben a befolyásolásra.  

A Világkormány működése jól felismerhető olyan nemzetközi szervezetek esetében, mint az ENSZ , amelynek központja New Yorkban, Genfben, Nairobiban és Bécsben található, Svájc kivételével nem volt népszavazás a tagságról. Bár végrehajtási jogkörrel nem rendelkezik, alapszabálya rugalmasan értelmezhető. De éppen ebből a formális „tehetetlenségből” nyeri teljes erejét.  ensz-felepitese.jpg

Mert így a világ szinte minden országát az ujjuk köré csavarhatják:  Újra és újra nem kötelező erejű” megállapodásokat hoznak, mint  például az ENSZ migrációs paktumát, valamint a hozzá mellékelt „betelepítési terveket” . Még azokat az államokat is kötelezni tudják ezekre, amelyek nem írtak alá ilyen megállapodásokat, mert a „nemzetközi szokásjog” köti őket.Vagy az alkalmazott kényszer. Az Alapokmányban foglaltakat alattomos módon a világhatalmi törekvésnek megfelelően alkalmazzák, vagy tekintenek el tőle.

Az ENSZ szervezetei behálóznak mindent a társadalom, pénzügyek, a politikai és a világbiztonság területén, - ezek egyike az a WHO is, amelyet most akarnak az „Egy egészség” terv keretén belül a Föld vezető egészségügyi hatóságává tenni.

Az európai országoknak az ENSZ el és az Alapítványokkal együttműködő Brüsszel diktál: Birodalom a Birodalmon belül

 A lakosság által választott „Európai Parlamentnek” nincs kezdeményezési joga . Nem tud saját indítványokat készíteni. A verseny-, kül- és biztonságpolitika esetében csak a tájékoztatást szolgálja. Csak az Európai Bizottság javasolhat uniós rendeleteket és irányelveket. Az Európa Tanács hozza a rendeleteket és határozatokat, amelyben a tagállamok vétójogát éppen most akarják megszüntetni, a rugalmatlanságra és folyamatok lassúságára hivatkozva.Eljött a senki által meg nem választottak hatalma! 

Kun Béla utódai : a Nyílt Társadalom és az „újkommunizmus” forradalmárai

Ahogy dr. Szeszák Gyula írta:

„Miután magukhoz ragadták a hatalmat, Lenin, Trockij és az egész bolsevik vezérkar pontosan kopírozni kezdte a francia jakobinusok gyakorlatát. Manapság az emberek emlékezetében a nagy francia forradalom kissé idealizált formában jelenik meg, és elfeledkeznek arról, hogy a terror mértékét tekintve a jakobinusok semmivel sem maradtak el a bolsevikoktól.  A történelemkutatók már régen felfigyeltek a jakobinusok és a bolsevikok büntetés-végrehajtó szerveinek megdöbbentő hasonlatosságára, valamint arra, hogy az Összoroszországi Rendkívüli Bizottság (VCSK, a majdani KGB elődje) a francia forradalom idejéből ismert Rendkívüli Bizottságok (RB) hasonmása."

Az alap-beállításra alkalmas a baloldali kép. Erre a platformra rakódik a többi  komcsi-alapelvek.jpg

Fleck László  úr mint jogász, az ELTE jogszociológiai tanszékének vezetője, véres napokkal álmodik „Nagy valószínűséggel egy ’22-es ellenzéki győzelem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, 'nagy forradalmak' után.”

Majtényi László magyar jogtudós, egyetemi tanár, az MTA doktora. 1995 és 2001 között adatvédelmi biztos (ombudsman), 2008–2009-ben az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke. A Soros Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke. Az Eötvös Károly Intézet az elmúlt évek alatt százötvenmillió forintos nagyságrendű támogatást kapott a Soros György által alapított Open Society Foundations-től, amely, egyesek szerint azért aggályos, mert Soros György kijelentette az intézet alapításakor, hogy a célja az intézeten keresztül befolyásolni a magyar közéletet.

A színes csapat jellegzetes figurája Gábor György a csodarabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezetője. Ő aztán nem lacafacázik, áperté kimondja a frankót. „Itt már nem kormányt, hanem rendszert kell váltani, ha azt akarjuk, hogy a kiépült diktatúra helyén a demokrácia, az autonómia és a szabadság rendszere jöjjön létre. Mindezen okokból, már messze nem elég az amúgy is sok sebből vérző ellenzéki összefogás: a Fidesz által az országra kényszerített kettéosztottság azt jelenti, hogy csakis egy széles, nemzeti ellenállási mozgalom (NEM) lesz képes a váltás kereteinek a megteremtésére, arra, hogy ez a diktatórikusan kettészelt ország, ha nehezen is, de ismét nekirugaszkodhasson az elnyomás rendszere helyén a szabadság rendszere felépítésének.”

A tervezett vörös rohamban a rabbi úr lehet a Lenin fiúk tábori lelkésze. rebdszervaltok-magyarazata-hogy-ervenytelen-az-allam-es-a-89-es-ervenyes.jpg

GERI TIBOR - A szkíta alkotmányvadász.

„Egy másik eszelős, szintén szabadlábon... Korábban azt hittem, Vörös Imre ex- alkotmánybíró a csúcs. De nem, komoly vetélytársa akadt Geri Tibor ny.á. alezredes, a nagy betűvető személyében, aki ezen a téren sokszorosan felülmúlja a legnagyobb kapacitása trágyaszóró teljesítményét is.

Nem szándékozom betűtengerében megmártózni Figyelmemet egykori kollegáihoz, tanítványaihoz a rendőrökhöz intézett Nyilt levele keltette fel, amely nem csupán egy emlékeztető megszólítás, ami címből következne, hanem egy terjedelmes alkotmányjogi tankönyv, útmutató és felhívás, az Orbán kormány 1922-ben esedékes megbuktatásához.

A Nyilt levél, e példátlan fércmű, néhány töredék mondatából szerencsére kihámozható írójának mélységesen mély jogi tudatlansága, ill. állításainak példátlan szemtelensége, alattomossága.

A szerzőjét eláruló töredék így szól. "... Az ideiglenes alkotmány 1989 óta a NÉPET védi! A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2.§ (2) bekezdése 25 éve (!) ’89. október 23 óta kimondja: „MINDEN HATALOM A NÉPÉ”. És az alkotmány nem csak a néphatalom elvét mondja ki, és nem csak a nép hatalmának megvédéséhez ad jogot a népnek, hanem a megvédésének kötelezettségét is kimondja. (ugyanott (3) bekezdés: „Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom … kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben … mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.” ) De voltaképp miről beszél ez az ember?”

Az 1989 évi XXX Törvényről, a Szűrös Mátyás által kihirdetett "Alkotmányról" van szó, csakhogy ez nem önálló törvény, nem Alkotmány, hanem az 1949 évi XX. Törvény, azaz a Sztálini Alkotmány huszonötödik (!) módosítása.

És hogy szól a Sztálini Alkotmány?  komcsik-le-a-nemz-gyulessel-1920-lehetett.jpg

"1949. évi XX. törvény  A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1 [Kihirdetve: 1949. VIII. 20.]

A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította országunkat a német fasiszták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, megnyitotta dolgozó népünk előtt a demokratikus fejlődés útját. A régi rend urai és védelmezői ellen vívott kemény küzdelmekben hatalomra jutva, a magyar munkásosztály, szövetségben a dolgozó parasztsággal, a Szovjetunió önzetlen támogatásával újjáépítette háborúban elpusztult országunkat. Évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. E küzdelem és országépítő munka már megvalósult eredményeit, országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA."

Innen ered Geri Tibor jogi tudománya. Ő arra a suszterre hasonlít, akinek megtetszik egy ügyvédi tábla és műhelyére hasonlót készíttet: "Nagyfejeő József köz- és váltócsizmadia.

Geri jogtudományáról ennyit.”

Bertalan, a „baloldali” kamionos, a „nép fia”, mint Kun Béla méltó utódja

A kommunizmus felbukkanása idején, 1918- ban  kommunista hódítás igazi terepe – akárcsak Oroszországban – a demoralizált katonaság és a munkanélküliek tömegei: a hadifogságot megjártak és a hadirokkantak, illetve a helyüket nem találó leszerelt katonák közt volt. A bolsevizmus 1918-ban nemcsak értelmiségieknek és hivatásos forradalmároknak szóló ideológiai importáruként jelent meg Közép-Európában, hanem válasz is volt egy állapotra – pontosabban hiányállapotra. Az élelem és a központi hatalom rettenetes hiányára, az ellátás és a kormányzat összeomlására vagy tehetetlen vergődésére. A bolsevizmus a háborúban kivérzett és a háború nélkülözései miatt elkeseredett tömegek egyik hívószava lett. kun-bela-autorol.jpg

A mostani helyzet párhuzamba vonható az akkorival: a tömegek csalódottsága az európai integrációban, az alacsony bérek, a dolgozók egyre nagyobb kiszolgáltatottsága a multicégeknek, a devizahitelesek elkeseredett harca a bankárkaszttal, és mindezt fokozta az elmúlt 2 év kemény diktatúrája a kényszeroltásokkal és korlátozásokkal. Az emberek egy része a kormányt okolja, ezt a dühöt kezdték el fokozni a baloldal politikusai is, most már a közelünkben kirobbant háborús konfliktus, és a már érezhető infláció és várható élelmiszerhiány fenyegetésével. Az utóbbi években egyes vállalkozók kirívó gazdagodása is irritálta a szegényebb rétegeket, akik egyre fogékonyabbak lettek a kommunizmus eszméi, az egyenlőség és szabadság hívószavai iránt.

A „hálózat” és az NGO-k is beindultak, a tét nagy, a Birodalom megerősödéséről, vagy szakadásáról van szó. Az „alvó ügynönök” felébredésének tipikus esete a Bertalan- jelenség , ami mögött a wokizmus sejthető, ahogy azt megnyilvánulásai is jelzik. Az elégedetlenséget és frusztrációt meglovagolva, Kun Bélához hasonlóan az érzelmekre hatva, színpadias fellépésével árulkodóan az ENSZ- re hivatkozva hazudik „népi hatalom-átvételt” ez a baloldali, ál- nacionalista nézeteket képviselő kamionos, aki a „nép fiaként”, a kommunisták szellemiségében ígér jobb világot és egyenlőséget követőinek. Az összetartozás erősítése érdekében egy autó tetejéről még egy esküszöveget is elmondatott az összegyűltekkel miközben az ENSZ- megfigyelők drónjaira vártak, akik pont csak aznap értek volna rá: ez volt az indoklása a nemzetiek tüntetésére való szándékos rászervezésnek. Teszi mindezt Geri, a törpejogász elgondolását hirdetve, miszerint az Alaptörvény érvénytelen, ezért az 1989 –es „ideiglenes” Alkotmányt kell visszahozni, majd annak alapján írni egy újat. Természetesen kizárólag a „nép” segítségével, mert a „népnek” ehhez hatalma és joga is van, és mindenképpen „baloldalit”, mert  ezzel egyben a „rendszer is leváltható” lenne. A Kunbéla- utánzat arról mélyen hallgat, hogy ha a 100 ezer Alaptörvény-tagadó Nyilatkozat megvan, vagy éppen ekkora tömeget sikerül összegyűjteni, akkor mi fog történni, és hogyan? Orbánék kidugják a fehér zászlót a parlamentből? Vagy ahogy egy korábbi FB élőjében felmerült: a Nagy Leváltás  a képviselőknek a parlamentből való kirángatásával indulna? Vagy még csak most vezeti a tévútra, a Hálózat csapdájába csalt, kiutat kereső tömeget? A Geri-féle újkommunista irányzat már a kényszeroltások ellen küzdő orvosokat is elérte a „Sorsfordító Nemzetgyűlés” képében, ami nem másról szól, mint a Nyilatkozatok gyűjtéséről!  A háttérből való támogatottságot jelzi, hogy ezek a "rendszerváltók" mindig a megfelelő időben lépnek fel és hirdetik be a 72 óra alatti „rendszerváltást”, így fokozva az érzelmeket, de az is jelzi a hovatartozást, hogy a baloldali médiák az eddig 3- 4 ezer fős gyülekezetet előbb 20, majd 80 ezresnek hazudták, miközben a nemzeti megmozdulásokról,- amik szintén ezreket mozgattak meg,- egy szót sem ejtettek sehol. Míg a médiák által nácinak és rasszistának beállított nemzeti mozgalmak a Történeti Alkotmány jogfolytonosságára és a Szent Koronánk értékrendjére  hivatkozva az alkotmányosság helyreállítását követelik, a  „rendszerváltók” kormányellenes, és a kommunista „Alkotmány” visszaállítását követelő tüntetéseiről ugyanezek a médiák előre tudósítanak, ami nem lehet véletlen.

A MATT-nak nevezett gittegylet sem különb a többitől, a háttérben ugyanazok az NGO-khoz köthető személyek állnak,akik az Alaptörvény tagadását is népszerűsítik. Ez a társaság a hagyományőrzőkre állt rá, - hogy a nemzetiek végképp minden oldalról be legyenek hálózva. Nyilatkozatukban a magyar állam tulajdonosainak vallják magukat és abban a hitben ringatják követőiket, hogy a '89-es ál- alkotmány még mindig hatályban van. Ők erről íratnak alá nyilatkozatokat,- majd az aláírók hamarosan a DK rendezvényeire kapnak meghívásokat.Híveik vérre menő vitákra is képesek ellenzőikkel, semmilyen észérvre nem hallgatnak, jogi és történelmi alapismeretek a nullával egyenlőek, de egy jövendő újproletár-diktatúrában ilyenekre amúgy sincs szükség.A jogászkodó szocialistáknak árnyékkormányuk és intézményeik is vannak: mindez jó játék az Alkotmánytudósoknak,de hamis ideológiája miatt kifejezetten veszélyes,mert egy újkommunista puccs alapjait teremtették meg vele.

A kommunizmus réme újra közöttünk jár!?

Ezektől a „baloldali” hálózatoktól, - ámde az USA- ban székelő háttérhatalmi szabadkűműves szekták befolyásától tart Kövér László is.

 Sosem gondoltuk volna róla, de egy tavalyi, nem nyilvános titkosszolgálati rendezvényen elhangzott beszéde erről tanúskodik: https://168.hu/itthon/kover-laszlo-a-titkosszolgalatnak-az-ellenzek-jelenti-a-legnagyobb-nemzetbiztonsagi-veszelyt-220010

A házelnök az ellenzéket a kommunista  Kun Béla mozgalmához hasonlította és nemzetbiztonsági kockázatként nevezte meg,- amit nagyon jól el is talált,-  majd megjegyezte: az 1990 után kialakult magyar politikai elit utolsó nagy közös célja az euroatlanti integráció volt. Emlékezzünk, hogyan is zajlott az Eu csatlakozási „beszavazásunk” a Birodalomba?

  A Parlamentben tavaly Dobrev felszólalása verte ki nála a biztosítékot, amikor Klárika az Alaptörvény érvénytelenségével hozakodott elő, felvetve annak lehetőségét, hogy kormányra kerülve első dolguk lesz hatályon kívül helyezni azt. Kövér és Sulyok már akkor egy készülődő baloldali puccstól tartott.  minden-hatalom-a-nepe.jpg

De nem hasonlít ez egy kicsit Geritibi 11 éve fújt mantrájára, miszerint „az Alaptörvény érvénytelen”? És mit találunk a híres „szuriellenes” nyilatkozatában? – Bizony azt, hogy az aláíró egyetért az érvénytelenséggel és egyben a ’89-es ,kommunista kiáltvánnyal is felérő „Alkotmányt” tartja érvényesnek! Megmentett bárkit is a kényszeroltásoktól a Nyilatkozat? Nem, nem mentett meg senkit, hiába csempészte azt be az MVSZ szárnya alá hős apostolunk, ellenben a szépen bontakozó ellenállást sikeresen derékbe törte vele, lehurrogva és nevetségessé téve mindenkit, akik a cselekvést választották volna az otthonülés helyett! Az eredmény magáért beszél: sem az egészségügyisek kötelezését, sem a kényszeroltásokat nem tudtuk megakadályozni, mert a szerveződéseket Geri mindenhol jelen lévő emberei sikeresen szétbomlasztották! De kihez is köthető Soroson kívül ez a minijogász? Nem véletlenül nem máshoz, mint a szemkilövető  Gyurcsányhoz, akivel beismerten még 3/ 3- as múltjából jó barátságban van!

A kommunisták pártja már a kezdetekkor az MKP majd ebből az MSZP és az MSZMP volt, mára ebből lett a DK, ami köthető a Geri-féle  „Demokraták Hálózatához!  Az pedig a Norvég Alaphoz, amit a Nyílt Társadalom Alapítvány támogat! 

Kövér értelmezése szerint az "euroatlanti integráció" a kommunisták előretörését jelentette:

A nem nyilvános rendezvényen elmondta:

„Annak megvalósulása óta egyre élesebben mutatkozik meg a politikai osztályon belül az eltérő állam- és nemzetfelfogás és ennek minden következménye. A magyarországi politika egyik oldalának szereplői az európai uniós és NATO-tagságunkban az elődeik által több mint száz éve megkezdett és általuk is immár harminc éve folytatott osztályharc internacionalista segítséggel történő, számukra kedvező lezárásának lehetőségét látják”.

Majd a folytatásban kimondja az igazságot és kifejti:

„1918- 19- ben szerinte állam és nemzetbomlasztó bomlasztó erők kerítették hatalmába Magyarországot az akkori sorsfordító időkben Nem volt egyetértés az állam és nemzet-értelmezésben”

- Ezért akadtak ki Dobreven tavaly, hogy baloldali puccs készül! ? 

„1918 őszén a nemzeti önrendelkezést feladó kormány a nyugattól várta a megoldást, a 19 ben a hatalmat magához puccs-szerűen ragadó bolsevik terrorista csoport pedig a proletár nemzetköziség zászlaját magasba emelő keleti szovjet birodalomnak akarta kiszolgáltatni Magyarországot”

 A diktatúrából a demokráciába való átmenetnek nevezi 89- et. Horthyról nem beszél, csak említi a nemzetbiztonsági  szolgálat megalakulását és munkáját. Az 1945- 89- ig tartó időszakról sem mond véleményt, de ezt kommunista diktatúrának jelzi a 89 es átalakulással. Az utóbbi időszakot új és fenyegető kihívásnak tartja. Államok feletti érdekcsoportok megjelenéséről beszél, és nem tudni ki a barát ki az ellenség.

  „A tudat megszállása, amit ezek csinálnak a kultúra oktatás terén, 89 óta egyre erősebben mutatkozik meg az eltérő állam és nemzet felfogás és ennek minden következménye.”

Az EU geopolitikai válaszúthoz érkezett szerinte is!

„ Választani kell hogy ütközőzóna vagy összekötő kapocs akar e lenni a világ 2 legerősebb hadseregével rendelkező hatalom között. Választania kell az önfeladás és az önrendelkezés fölött. Ebben a folyamatban Európa minden államának el kell döntenie, hogy aláveti e magát a demokratikus legitimációval nem rendelkező és kontinenseken átívelő hálózatokat üzemeltető politikai és gazdasági erőcsoportoknak vagy ezekkel szemben megőrzi állami szuverenitását ,politikai és gazdasági jogosítványait. Az előttünk álló időkben mindenkinek el kell dönteni hogy szolgálja vagy kiszolgáltatja  államát és nemzetét .Ezen sorskérdések fogják meghatározni Európa és Magyarország  jövőjét is.”

Az Eu-ból való kilépés lehetőségét ugyanebben az időben Orbán is belebegtette! 

A „Nyugat” és „Kelet” ebben az élethalálharcban egy vörös vonallal teljesen elkülönül egymástól.

Ki tudja megmondani, hogy a Világrendek Háborúját a Parlamentben, vagy az utcákon fogjuk megvívni?

Forrás:

https://www.wochenblick.at/politik/elitaere-machtzirkel-lenken-die-geschicke-willkommen-in-der-demokratie-simulation/

http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Voros%20arnyek%20ELTE%20lazadas/voros%20arnyek.htm

http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Hulye%20Geri/Szkita%20alkotmanyvadasz.htm

A Soros-hálózat hazai kitartottjai: Létezik Magyarországon egy nagyon hangos, emberi jogi, aktivista, és civil-hálózat, melynek médiareprezentációja és eszmei befolyása sokkal jelentõsebb a társadalmi támogatottságánál. https://888.hu/ketharmad/a-lista-a-soros-halozat-hazai-kitartottjai-4054506/

A 2020 BAN TÁMOGATOTT EGYESÜLETEK ÉS PROGRAMOK: a 2021 es nincs fennt! -A legtöbb pénz demokratikus gyakorlatok címre lett elköltve! https://www.opensocietyfoundations.org/grants/past?filter_location=europe&filter_theme=democratic-practice%2Cequality-antidiscrimination%2Chuman-rights-movements-institutions&page=5

/ Gurabi Ági – A Korona Igazsága /

 
 


Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 124732
30 nap: 4500
24 óra: 171