Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HOGYAN TÖRIK MEG AKARATUNKAT? A TÖMEGPSZICHÓZIS

Amikor az őrület lesz az új normális

article preview

A PSZICHÓZIS FOGALMA ÉS TERMÉSZETE 


A „pszichózis” olyan súlyos mentális zavarok gyűjtőfogalma, amelyekben az érintettek elveszítik vagy elvesztették kapcsolatukat a valósággal, téveszméik, vagy érzékcsalódásaik vannak.

Az érzelmekben  bekövetkező minőségi változás leírására is használják, amikor éretlen szintű lesz a viselkedés, továbbá olyan helyzetekben, amikor a beteg visszahúzódik, és megszűnik a kapcsolata másokkal.

Súlyos érzelmi, gondolkodási, viselkedési és személyiségzavarok átfogó csoportja, amelyek a kívülálló számára megmagyarázhatatlan, „abnormális” élmény- és viselkedésmódokkal, a tapasztalatok objektív tartalmának és a szubjektív élményeknek megkülönböztetésére való részleges vagy teljes képtelenséggel, a zavar belátásának hiányával, a kommunikációra való képesség és a társadalmi alkalmazkodás csökkenésével, valamint (végső esetekben) a személyiség teljes szétesésével járnak. A tünetek megnyilvánulhatnak rövid ideig is, de egy hosszabb ideig tartó folyamatban súlyosabb formát is ölthetnek. A  pszichózisok felismerhető szervi, agyi elváltozások, pszichoaktív szerek következményeinek tekinthetők vagy feltételezett testi okokból  is eredeztethetőek. pszicho-terror-2.jpg

 Súlyosabb esetben a kapcsolat a realitással jobban elvész, a beteg már nem ismeri fel, hogy érzékcsalódásai, hallucinációi és téves eszméi nem reálisak. Ilyenkor az érintett valóságként fogadja el ezeket: elhiszi például, hogy belében kígyók élnek.  A pszichotikus állapotoknál a kapcsolat a realitással már mélyebb zavart szenved. Már egy rövid pszichotikus állapot okozhat tartós agyi szövetkárosodást, ami már nem visszafordítható.

 Következmény lehet az önkárosító magatartás, amely legenyhébb esetben a testi szükségletek elhanyagolását jelenti. Súlyosabb esetben olyan magatartások is jelentkezhetnek, amelyekkel a pszichotikus élményeket próbálják megszüntetni.  A beteg saját logikája szerint amúgy ésszerűtlen cselekményeket hajt végre.

Így tudták elérni, hogy az emberek olyan kísérleti, soha nem használt oltásokba egyezzenek bele „önként”, aminek a hatásait nem ismerték, csakhogy megszabadulhassanak a halálfélelmüktől, amit a médiák segítségével váltottak ki és erőstettek meg bennük, és tudták őket az oltatlanok ellen fordítani.

A pszichózis kezelése alapvetően „oki” kezelés lehet, de a mentális zavarok okozta pszichózisnak nincs oki, hanem csak tüneti kezelése lehetséges, antidepresszánsokkal, antipszichotikumokkal és pszichoterápiával.

Tömegpszichózis – a diktátorok lélektana

A tömegpszichózissal kapcsolatban gyakran emlegetett példa a nagy francia forradalom, amelynek eseményein remekül lehet követni, hogy a tömeg mikor és kinek a befolyása alá került, eleinte segítve, később akadályozva a forradalom vívmányait. A jelenség során egy közösségben (vagy egy egész társadalomban) egy szokás elfogadott normává válik, az egyén feloldódik a közösségben és tömegpszichózis hatása alatt az ember hajlamos olyan cselekedetekre, amelyekre egyébként erkölcsi és egyéb gátjai miatt nem ragadtatná magát.  Az egyén a tömegben felolvad, feladja saját szokásait, és alkalmazkodik a csoportnormához. 

A tömegpszichózis alapja a valahova tartozás igénye, a csoportösztön. A viselkedés kondicionálással alakul ki. A tömegek tudatbefolyásolásának eszközei a médiák, a jól felépített hazugságok, amiket hiteles emberek adnak elő. Jól bevált módszerei a diktátoroknak a politikai ideológiák elfogadtatására, de téveszmék elfogadtatására is használható. A csoporthoz tartozás igénye miatt az emberek képesek feladni addigi véleményüket. A csoportok viselkedésének alapja a társas felelősségmegosztás, az egyéni felelősségvállalás eltűnése. Ha a tömeget tévhitekbe ejtik a hangadók, elfogadott személyek, és ez rossz irányba vezet, mire rájönnek a tévedésükre, már lehetetlen kiszállni a tévhitekből, mert akkor szembe kellene nézni az alapvető tévedésekkel és azzal a ténnyel, hogy idáig el sem kellett volna jutni.  Ezért sokan, hogy megőrizzék az önmagukról alkotott képet, és azért, hogy „jó” tagjai legyenek a csoportnak, ami felülről rendelkezik és vállalja (?) a felelősséget, inkább tovább mennek az úton, egészen a végéig,- mert „valahová tartozni kell” . A tömeg képes szembefordulni a többség véleményét el nem fogadókkal, és kiközösíti, vagy meg is támadhatja az ellenvéleményt formálókat. Ezt az emberi tulajdonságot használták ki a korona-pszichózis kialakítására, kihasználva az ismeretlentől való félelmet és a tagadás büntetését alkalmazva,-  mert ebből az állapotból szinte lehetetlen kihozni a tömegeket, ha ez megtörténik, akkor viszont a téveszmék hirdetői ellen fordulnak, amiért ezt minden módon megpróbálják megakadályozni.

 Ha egy embercsoport vagy egy egész társadalom ezeket a tüneteket mutatja, akkor "tömegpszichózisról" beszélünk. Ez kialakulhat helyzettől függően magától, de célirányosan is előidézhető, ha egy társadalmat a megfelelő hatásoknak teszünk ki. A totalitárius uralkodók évszázadok óta kihasználják az általuk keltett tömegpszichózist. A félelem, a bűntudat és a zűrzavar légkörének megteremtésével az emberekben biztosítják saját hatalmukat és megfosztják alattvalóikat a  jogaiktól.  A tömegpszichózis megnyitja az utat a totalitarizmus felé, mert csak az áll készen, aki egy káprázat bűvöletében van, hogy feláldozza szabadságát és önrendelkezését a hatalmon lévőkért. 

/ Így válsz eggyé a tömeggel: https://wmn.hu/wmn-life/48384-tomegpszichozis--igy-valsz-eggye-a-tomeggel-

Miért áldozza fel egy nemzet önként a szabadságát? https://www.igazino.hu/tomegpszichozis-miert-aldozza-fel-egy-nemzet-onkent-a-szabadsagat-nagy-x-viktoria/2022/04/25/  /

A totalitarizmus lényege  gulyas-az-alk-modositasrolhakell.jpg

Egy olyan rendszer, amelyben minden hatalom egyetlen párt és annak legfelsőbb vezetője kezében van, és ahol az élet minden szinten az állam alá van rendelve. Alapvető jellemzője az állam túlzott felmagasztalása és a vezető által gyakorolt ​​korlátlan hatalom, a tekintélyelvűség / Autoriter állam és vezetés / a polgári és politikai szabadságjogok nagy erővel való visszaszorítása. A XX. század rendszerei közül totalitárius rendszert tartják a legszörnyűbbnek, vérszomjasabbnak és elnyomóbbnak az összes modern rendszer közül. A kormányzás más formáival ellentétben ez a meglévő értékek és erkölcs megfordítására törekszik egy új társadalmi és erkölcsi rend létrehozása érdekében. Nincs intézményi ellensúly a hatalom korlátozására, a szabadságjogok és emberi jogok nem érvényesülnek, vagy korlátozottak. Az embereknek nincs joguk és lehetőségük a központi doktrínáktól való eltérésre, a véleményük szabad kifejezésére vagy az ország politikai életébe történő beavatkozásra, valamint a kormányzó párt alternatívájaként szervezetek vagy politikai mozgalmak létrehozására. A médianak be kell tartania az előírt politikai-ideológiai programot. A totalitarizmus intenzíven használja  a politikai propagandát, és kihasználja a társadalmi ellenőrzés és az elnyomás minden lehetséges eszközét, például a titkosszolgálatokat vagy politikai rendőrséget.

Kialakulása a történelem folyamán rendkívül sokrétűnek bizonyult: felépíthető a bal vagy a jobb oldal ideológiájára. A vezetők hatalomra kerülhetnek  forradalom révén (a Szovjetunió esete), vagy „demokratikus” eszközök útján, választásokkal. A totalitarius rendszerek közös jellemzője az állam felmagasztalása, a zsarnokság létrejötte, és a lakosság feletti ellenőrzés fenntartására alkalmazott szélsőséges eszközök, intézkedések és mechanizmusok. A vezetés általában erős és karizmatikus. A vezető kiszámíthatatlan és korlátlan módon fejleszti hatalmát. Mivel a társadalom többsége elfogadja, egyfajta félistenként viselkedik, akinek a döntései mindig helyesek.

Ilyen rendszer volt a szovjet, a német nemzetszocializmus, de a mai Észak-korea is ezeket a jellemzőket mutatja. Az EU az utóbbi években szintén a totalitarizmus jegyeit kezdte felvenni, ami a 2 évvel ezelőtt kezdődött „járványkezelésben” és mostani háborús helyzetben már nyíltan is megmutatkozott.

A GREAT RESET ÉS A KORONA"JÁRVÁNNYAL" LÉTREHOZOTT TUDATBEFOLYÁSOLÁS ÉS  TÖMEGPSZICHÓZIS

A Great Reset végső soron csak egy új elnevezése annak a fázisnak, amelyet mi tudhatunk a kommunisták hosszú távú stratégiáiból. A jövőbeni hatások már sok helyen láthatóak és sejthetőek.  A megvalósítást segítő pszichológiai befolyásolást és hadviselést fedi fel a KLA tv: „A korona-tömegpszichózis, avagy hogyan törik meg az akaratunkat” című tényfeltáró kisfilmje: https://www.bitchute.com/video/N9BI3aawJ55x/   

2020 tavaszán a világ lakosságát meglepték az úgynevezett koronajárvány megfékezésére irányuló szigorú intézkedések. Mindeközben egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ezeknek az intézkedéseknek – beleértve az erőteljesen népszerűsített védőoltásokat – szinte egyike sem garantálja a kívánt védettséget. Most, 2022 nyarán a Corona-intézkedések gyeplőjét lazán tartják – de ne tévesszen meg bennünket: ennek a játéknak még koránt sincs vége! Mivel ez a szakasz csak hamis reményeket kíván kelteni, része egy nagy tervnek, amellyel a háttérben álló hatalmak közelebb akarnak jutni céljaikhoz. Fedezzük fel a logikát, ami mindezek mögött áll! Közel két éve tapasztalunk teljesen ellentétes kijelentéseket és utasításokat az úgynevezett koronajárvány megfékezésére. Ezeket az utasításokat nagyon kevesen – de mindig ugyanazok, / Fauci, Merkel, Ursula von Der Leyen, FDA, CDC, WHO / – adják ki a tudományból és a politikából, miközben a legkiválóbb tudósok és orvosok számos ellentmondó hangja nem kap hangot a nyilvánosság előtt.

A folyamatosan változó és gyakran egymásnak ellentmondó intézkedések az érintettek számára általában elkerülnek minden logikát. Ez vonatkozik a maszk viselésének helyére, mikorra és módjára, valamint a korábbi lezárásokra és kijárási tilalmakra, valamint az előfordulási értékekre, a kórházi ápolási arányokra, a jelenlegi 3G, 2G és 2G plusz szabályozásra és így tovább. Mindez valóban az egészség megőrzését és a veszélyes világjárvány megfékezését szolgálja, vagy valójában valami egészen másra szánják? Egy svájci témaújság, a Schweizer Express Zeitung kutatása az alapja és forrása ennek a dokumentációnak, ami ez mutatja: Aki ennek az eseménynek a hátterében áll, láthatóan pontosan tudja, mit csinál! A 2021. októberi „Tömegpszichózis – Amikor az őrület új normálissá válik – 1/2. rész” című 43. számában egyik aha-effektust a másik után tapasztalhatja meg az olvasó. orbani-pirosorru-doktorok.jpg

A tömegpszichózis mint út a totalitárius állam felé.

 A „pszichózis” gyűjtőfogalom olyan súlyos mentális zavarokra utal, amelyekben az érintettek elvesztik a kapcsolatot a valósággal. Ha ezek a tünetek emberek egész csoportjában jelentkeznek, azt „tömegpszichózisnak” nevezik. A hatalmasok évszázadok óta létrehozták és alkalmazták ezt a szorongásos zavart, amikor totalitárius rendszert akarnak bevezetni, mert csak egy téveszme bűvöletében hajlandók az emberek feladni jogaikat. Az ehhez szükséges félelmet ma elsősorban a média generálja. De hogyan alakíthatják át ezek a jövőbeli zsarnokok az emberi elmét, hogy saját érdekei ellen cselekedjenek? A választ a pszichológia adja meg, amely olyan kifejezéseket alkotott, mint az „agymosás”, az „elmekontroll”, és a legmagasabb szinten a „menticid” – az elme megölése.

Ivan Pavlov módszerei:

 A sikeres indoktrináció kulcsa Ivan Petrovich Pavlov orosz orvos és fiziológus volt, aki kutyákkal végzett sikeres kiképzési kísérletei révén meg tudta mutatni, hogy a kutyák és az emberek gondolkodási és viselkedési mintái „átprogramozhatók”. Pavlov meg volt győződve arról, hogy az emberi elme is hasonló módon formálható. Az embert állatnak tekintette, kicsit fejlettebb, de alapvetően mégis ingerekre kondicionálható állatnak – és ez volt az emberképe a korabeli szovjethatalomnak is. Emiatt a szovjetek hatalomra kerülése után Pavlovot bátorították, hogy emberkísérleteket végezzen Lenin kérése szerint: „Azt akarom, hogy Oroszország tömegei kommunista gondolkodási és reakciós mintát kövessék.  Az embert meg lehet javítani és olyanná tenni, amilyennek mi szeretnénk.” A kommunista rendszer végső célja az emberi természet átalakítása volt. Pavlov kutatásai pedig elméleti alapot biztosítottak e cél eléréséhez. Pavlov módszereit a marxista ideológia fókuszpontjához – az ember átneveléséhez és újrakondicionálásához – szabták. Normális esetben a tiszta elme védőpajzsot képez az ilyen hatásokkal szemben, de a szándékosan előidézett fáradtság, fizikai gyengeség és pszichés stressz „megtörte az elmét” a kísérletekben, és a logikus gondolkodás kikapcsolt. Az intelligens embereket ugyanúgy be lehet tanítani – mondhatnánk: képezni –, mint az állatokat. A módszer Inkább a szisztematikus indoktrináció, a megtérés kényszerének és az önvádnak a kifinomult, kifinomult rituáléja, amelynek célja az ember alapvető attitűdjei és valóságérzékelése megsemmisítése és újakkal való helyettesítése. Joost Meerloo holland orvos és pszichológus alkotta meg a "menticide" kifejezést, ami az elme megölését jelenti. Ezt az ősrégi elme elleni bűntényt azonban csak a 20. század folyamán sikerült hatékonyan rendszerezni és finomítani. Az ilyen pszichológiai terror áldozatai végül hamis vallomásokat tettek, és olyan bűncselekményeket vallottak be, amelyeket soha nem követtek el.

A  pszichoterror 3 fázisa:

  Ezt a pszichológiai terrort börtöntáborokban használták vagy próbálták ki:

1. fázis: Először is, az áldozatokat megtörték, általában nem súlyos fizikai erőszakkal, hanem az éhséggel, hideggel, elszigeteltséggel és a félelemmel. Légzéskorlátozó maszkokat is használtak, pl. B. a guantánamói fogolytáborban. Az állandó vallatások és alváshiány rendkívüli kimerültséghez és teljes kétségbeeséshez vezetett, egészen addig a pontig, ahová az agymosók el akartak jutni. Az áldozat összeomlása általában hirtelen volt. Meerloo így ír erről a fázisról, idézem: „Olyan, mintha a makacs ellenállás hirtelen alávetettségbe és megerősítésbe fordulna.  Ettől kezdve, pszichoanalitikusan fogalmazva, az emberi lelkiismeretben él egy parazita szuper-ego, amely új gazdája hangját szólaltatja meg.” Ez a hirtelen engedés tudattalan és tisztán érzelmi folyamat, és akár az úgynevezett "stockholmi szindrómát" is kiválthatja, amelyben a bűncselekmény áldozata bizonyos együttérzést érez az elkövető iránt.

 2. fázis: Az összeomlás után újra és újra felolvasták a hamis vallomást, beültetve az áldozat agyába. További érvekkel és indoklással is szolgáltak annak érdekében, hogy a narratíva a lehető leghihetőbbnek tűnjön, noha az egész hazugság volt.

3. fázis: Most a vádlott megtehette hamis vallomását, és ezzel másokat is vádolhat. Az egyik példa (a sok közül) Frank H. Schwable volt, az Egyesült Államok tengerészgyalogságának magas rangú katona, aki a kínai kommunisták kezébe esett a koreai háború alatt. A fogságban eltöltött hosszú hónapok után – sok részlettel – bevallotta, hogy az Egyesült Államok biológiai háborús bűnöket követ el Koreában. A katonai bíróság előtt elmondta, hogy  "A szavak az enyémek voltak, de a gondolatok az övék". Visszautasította addigi kijelentéseit, és felfedte, milyen agymosási módszereket szenvedett el. Azonban nem mindegyikük rendelkezett olyan mentális rugalmassággal, mint Schwable. A kínai fogságba esett amerikai katonák körülbelül egyharmada megrögzött kommunista lett. Egy egész társadalom agymosása Ahogy szisztematikusan beültetheti az idegen gondolatokat egy egyénbe, ugyanezt megteheti egy nagy csoportban is. Mert egy társadalom egyénekből áll, akiket úgy lehet manipulálni, hogy szkepticizmusba, bizonytalanságba és félelembe vezetik őket.

 Egy 1969-es ZEIT-cikkben a cseh pszichológus, Ivo Planava a következők szerint írta le az egyének és kollektívák szisztematikus deperszonalizálásának különféle módszereit:

Planava szerint a lakosság a totalitárius rendszerekben apátiába (közömbösségbe) esik a történések iránt. Ezek az apatikus egyének már nem képesek tudatos döntéseket hozni és olyan célokra törekedni, amelyek túlmutatnak a megélhetésén. Ez az apátia a leírtak szerint hirtelen mentális összeomláson vagy az önfeladás lassú folyamatán keresztül jelentkezhet. Ez a fokozatos, hosszú távú elmefáradási módszer még hatékonyabb és fenntarthatóbb, különösen akkor, ha hasonlóan manipulált emberek élnek a környéken. A bűntudat komplexusa – vagyis az önvád – és a reménnyel való játék éppoly fontos ebben a változatban. Újra és újra reményt adnak az embereknek valamire – ami aztán nem válik be –, hogy apátiában tartsák, nehogy lázadjanak. A jelenlegi „Corona” politikával való összehasonlítás itt igazán feltűnő. A kormány itt is szisztematikusan dolgozik a „vége lesz”  ígéreteivel, ha a tömegek csak ezt vagy azt tennék. Míg az egyéni „átnevelés” során a külvilággal való érintkezést megakadályozzák,- ezt szolgálták kijárási tilalmak, a „maradj otthon”,-  addig a nagyobb csoportokkal való kommunikációt irányítják – ma ezt a szabványosított médián keresztül tapasztaljuk.

 Az állandó propaganda két ellentétes hatáshoz vezet: az egyik csoportban apátia alakul ki, azaz közömbössé válik, míg a másik - kisebb - csoportban dacos reakció és vágy, hogy megtalálja az igazságot a propaganda mögött. Ideális feltételek egy korábban békésen együtt élt társadalom mély kettészakadásához, ami most megtörtént!

Biderman „Kényszerdiagramja” és a „Korona” intézkedések

Albert D. Biderman, az amerikai légierő társadalomtudósa az úgynevezett "kényszerdiagramban" leírta azokat a kínai és koreai kínzási módszereket, amelyekkel az amerikai hadifoglyokat szisztematikusan átnevelték. Biderman szerint ennek három fő eleme a függőség, a gyengeség és a félelem. A „gyenge kínzási módszerek” nyolc különböző technikája, amelyek szorosan összefüggenek, az intellektuálisan független embereket engedelmes alanyokká változtatják, amilyenekre egy totalitárius rezsimnek szüksége van. Nézzük meg részletesen ezt a nyolc alapelvet, és hasonlítsuk össze a jelenlegi koronaintézkedésekkel!

 Kényszerített agymosási módszerek Albert Biderman szerint

1. módszer: Izoláció / erőszakos monotónia / érzékszervi depriváció.  A teljes vagy csoportos elszigeteltség következtében a fogvatartottak minden társadalmi támogatottságot elveszítettek, és már nem tudták megvédeni magukat. Magával kellett elfoglalnia magát, nem mozgott eleget, minden nap ugyanaz az unalmas rutin. A koronazárlatnak és a távolságtartási szabályoknak ugyanaz a hatása. Hiányoznak a kultúra, a sport és a családi hagyományok, és minél tovább tart az elszigeteltség, annál drámaibbak a következmények az érintettek testére és lelkére nézve. A bezárások során jelentősen megnőttek a pszichés problémák, különösen a gyerekek körében.

 2. módszer: Az észlelés monopolizálása A figyelem csak az azonnali vészhelyzetre összpontosíthat. Egyéb ingerek, amelyek elvonnák róla a figyelmet, el vannak rejtve. Sötétséget vagy erős fényt használtak a foglyokon, de az állandó előadások és a hazugságok és dogmák gyakori ismétlése, amit a fejükbe pumpáltak, ugyanolyan hatásosak voltak. Nem emlékeztet ez minket arra, hogy a média végtelen számú korona-esetet áraszt? És persze az egyre erősödő erőfeszítések az összes ellentmondó hang cenzúrázására és a nyilvánosság elől való elzárására, bármilyen magas rangú és elismert szakértő is legyen.

 3. módszer: Indukált kimerültség, legyengülés Természetesen az emberek egy bizonyos ponton elfáradnak. A kínzók váltották egymást, a fogoly nem. Az éhezés, az indukált betegségek, az alváshiány és a hosszadalmas kihallgatások csak néhány a túlerőltetés tudatos előidézésére alkalmazott módszerek közül. Párhuzamosan a Koronával: Másfél éves propagandatorna után sokan már kapituláltak, és hagyták, hogy a kormány narratívája a fejükbe hatoljon. Egyszerűen belefáradtak... és ezt valahogy még meg is lehet érteni! Már elérted azt az apatikus állapotot, amiről Ivo Planava beszámolt.

 4. módszer: Fenyegetések A kínzók halálos fenyegetést, végtelen elszigetelést és bebörtönzést, valamint az áldozatok családja elleni fenyegetést alkalmaztak, hogy félelmet és kétségbeesést keltsenek. Csak a mesterségesen előidézett koronavírus-fertőzés pánikja késztetett bennünket a politikai intézkedések elfogadására. A gyerekeket meggyőzték arról, hogy veszélybe sodorják a nagymamát és a nagypapát, ha meglátogatják és meg is ölelik őket. Valójában már 2020 tavaszán egyértelmű volt, hogy a koronavírus okozta halálozási arány megfelel a normál szezonális influenzának. Ennek ellenére a háborús médiavisszhang változatlan maradt. A német belügyminisztérium belső stratégiai dokumentumából kiderül, hogy ezeket a félelmeket tudatosan kell megteremteni és kezelni.

 5. módszer: Alkalmankénti tolerancia Most az elkövetők kedveskednek... időnként. A váratlan kedves cselekedetek és jutalmak érzelmi köteléket hoznak létre, és szabályokon belül tartják a foglyot. Reményt ébresztenek helyzetének javulására – ami ugyan általában nem teljesül, de összezavarja és demoralizálja. Ez is ismerősen hangzik, nem? Lezárás igen - bezárás nem, ez a szabály - ez a szabály, és megígért enyhülés. Már csak néhány hét, és sikerül... Újra és újra feltámad a remény, hogy hamarosan visszatérhetünk a normális kerékvágásba. Ez a pszichológiai stratégia része!

6. módszer: A "mindenhatóság" és a "mindentudás" bemutatása A fogoly meg van győződve arról, hogy minden ellenállás hiábavaló, alsóbbrendű, és örökre az is marad. Koronával párhuzamosan: A tüntetők ellen alkalmazott rendőri erő az államhatalom fizikai fölényét mutatja. Még az ENSZ kínzásokkal foglalkozó hivatalos különmegbízottja, Nils Melzer is figyelmeztetett, és idézem: „A rendőri brutalitás világszerte eszkalálódik, és tönkreteszi a közbizalmat, a társadalmi békét, a kohéziót és a demokráciát. A kormányoknak fel kell hagyniuk azzal, hogy saját népüket ellenségként kezeljék!”

 7. módszer: Lefokozás A teljes irgalmasság lerombolja a reményt, hogy az ellenállás bármit hoz. Így a fogoly gyermek vagy állat szintjére degradálódik. A kínzók ezt megalázó büntetésekkel, szennyezett környezettel, inzultusokkal és gúnyolódással, vagy a fogoly magánéletének megtagadásával érik el. A maszkok önmagukban egy megaláztatás, a sokak számára rendkívül kellemetlen tesztekkel kombinálva. Kína odáig jutott, hogy anális mintát vett az országba belépő japán állampolgárokról. A beoltatlan emberek sértegetése vagy gúnyolása napirend lett. És hogyan működik, ha kolbásszal vagy hamburgerrel próbálják rávenni az oltásra: nem emlékeztet ez Pavlov kutyáira, akiknek könnybe lábadt a szája, amikor megszólalt az etetést kérő csengő?

 8. módszer: triviális követelések érvényesítése A foglyoknak tompa, haszontalan protokollszabályokat kellett engedelmeskedniük. Ez hozzászoktatta őket ahhoz, hogy engedelmeskedjenek gazdáik parancsainak, bármilyen értelmetlenek is. Az értelmetlen intézkedések napirenden vannak az úgynevezett világjárvány kezdete óta. Például a minimális távolságokat be kell tartani egy repülőtéri bejelentkezéskor, csak azért, hogy néhány perccel később ugyanazok az utasok egymás mellett üljenek a gépen, de sok más példa is felhozható.  A mögötte álló stratégák szándéka egyszerűen a következő: Ne gondolkodjunk, ne kérdőjelezzünk meg semmit, hanem tanuljunk meg engedelmeskedni. A diktatúra tipikus vonása! Eddigi következtetés: minden jel szerint ennek a "kényszerdiagramnak" mind a 8 pontja teljesül a Coronával.

 Hogyan vezetnek be egy totalitárius államhatalmat?

 A kérdés a következő: Hogyan lehet  egy népet a szabadsághoz és a demokráciához hozzászokott népet rávenni, hogy ismét lemondjon alapvető jogairól? Hogyan lehet a szabad embereket alattvalóvá tenni egy totalitárius rendszerben? Sajnos a történelem során sokszor megtörtént ez, és most ismét az erőfeszítések zajlanak – az egész világon.

 Ennek kulcsa az imént leírt, szándékosan előidézett tömegpszichózis. Arthur Versluis vallástudós szerint a totalitarizmus "a totális központosított államhatalom modern jelensége az egyéni emberi jogok eltörlésével kombinálva". A társadalom két csoportra oszlik: az uralkodókra, akiket szinte isteni állapotba emelnek, és a tömegekre, akik ennek az úgynevezett "elitnek" a függő alattvalóivá válnak. Mindkettő ellenkezik az emberi természettel, mert az uralkodók is esendő emberek, és az alattvalók alanyokká tétele csak a skizofrén reakcióihoz hasonló téveszmék révén lehetséges. Az első lépés mindig a félelem elvetése, ami különösen hatékony a pszichológiai terrorhullámokban

. Meerloo írja: "Minden terrorhullám nagyobb hatással van egy lazítás után, mint az azt megelőző, mert az embereket még mindig zavarja a korábbi tapasztalat. A morál csökken, és minden új propagandakampány lélektani hatása növekszik; a már megpuhult közvéleményhez jut el.” A propaganda ugyanakkor segít megzavarni a tömegek elméjét. A „fenyegetés” forrásával és a „válság” természetével kapcsolatos téves információk szisztematikusan terjednek.

Az Internet korában az információkat kifejezetten algoritmusok segítségével irányítják, vagy akár teljesen blokkolják, azaz cenzúrázzák. Attól függően, hogy a felhasználó korábban mit nézett meg az interneten, ismét hasonló információk jelennek meg. A különböző célcsoportok egészen más képet alkothatnak a valóságról. A technológia mint addiktív tényező, az elszigeteltség mint katalizátor Mivel a modern propaganda vonzó technológiában – okostelefonokban, interneten, televízióban stb. – érkezik, örömmel és bőven fogyasztják, ezért sokan rabjai. És akkor fejti ki teljes hatását a legjobban, ha az emberek korlátozottak a társadalmi kapcsolataikban. Nem mindenkit vakít el a propaganda, ezért a „társadalmi távolságtartás”, hogy megszüntesse azok korrekciós erejét, akiket nem befolyásolt a hamis információk állandó özöne.

 Joost Meerloo szerint: „Az izolálás és az ingerek türelmes ismétlése szükséges a vadon élő állatok megszelídítéséhez.  A totalitáriusok követték ezt a szabályt. Tudják, hogy a leggyorsabb módja annak, hogy politikai áldozataikat kondicionáljanak, ha elszigeteljék őket.” Ha a lakosságot elég sokáig megrázzák a terror pszichológiai hullámai, reménytelenné és sebezhetővé válnak. Az ember rendezett világra vágyik. Ezen a ponton a totalitáriusok egy ilyen világot kínálnak – de a szabadság, a saját élete feletti ellenőrzés árán. Az egykor szabad, független emberek alázatos és engedelmes alattvalókká váltak! A hazugság és a zűrzavar mint hasznos eszköz A totalitárius rezsim áldozatait szándékosan hazugságra nevelték. Ugyanis az állandóan hibás üzenetek hallása, amelyek szintén tudatosan változtatnak újra és újra irányt, annyira összezavarja a logikus gondolkodást, hogy egyesek felhagynak a hazugságokkal szembeni védekezésben. Az ember passzívvá válik, és a narratívát mint egészet internalizálja. A szabad elme búcsút mond, és az indoktrináció veszi át a helyét. A nyelv az ilyen propaganda fontos eleme. A szavak elveszítik eredeti jelentésüket, és ez is frontális támadás az elmével szemben. Tehát a hazugság második természetévé válik! "Az emberek a szokások teremtményei" Lassan, fokozatosan, de biztosan hozzászokik az állampolgár a beteg rendszerhez.

 Könnyű felismerni a totalitárius struktúrákat a távoli országokban, vagy utólag. Sajnos a kezdeteket nem olyan könnyű átlátni, ha magad is benne vagy, mint mi most! Nálunk is folyamatban van az engedelmesség és a tekintélyek betartásának megszokása! Nem emlékeztet ez a sötét időkre hazánkban? Belépés az „észen” keresztül, majd az őrületbe sodródva A legtöbb ideológia ésszerű – vagy legalábbis ésszerűnek hangzó – ötletekkel toborozza híveit.

 Példa a koronavírusra: A globalizált világban terjedő fertőző betegség elképzelése illeszkedik a lakosság uralkodó elképzeléseihez. Éppen ezért az egészségvédelmi intézkedéseket kezdetben a legtöbben támogatták. Az agymosási folyamat egy bizonyos pontján azonban a logika már nem játszik szerepet. Valójában abszurd módon ennek az ellenkezője a helyzet. Az ellentmondások megszilárdítják egy ideológia erejét, amint azt a fundamentalista vallások példája is mutatja.

 Az úgynevezett „elsüllyedt költségek” jelensége is nagy szerepet játszik.

„Elsüllyedt költségek” – magyarul „elsüllyedt vagy visszafordíthatatlan költségek” – azt jelenti:  Már annyi időt és energiát, esetleg pénzt fektettek be egy projektbe, hogy ezt a projektet nehéz vagy lehetetlen hibának minősíteni. A megszegett ígéreteknek rendszerük van. Még mindig meglepődünk, amikor a politikusok megválasztásuk után úgy viselkednek, mintha azt gondolnák: „Mit érdekelnek a tegnapi pletykáim?” A megszegett ígéreteknek rendszerük van, általában a politikában és a Koronánál is. Nincs vége az intézkedéseknek, nincs oltáson keresztüli immunitás, nincs vége a maszkviselésnek és a beoltott emberek hasonló kötelezettségeinek. A lakosság nagy része mégis megőrzi bizalmát a kormányokban, sőt a médiában is. Ez egy példa az említett „Stockholm-szindrómára”, és azt jelenti, hogy a lakosság globálisan az ideológiába süllyed.

 A koronaintézkedések megszüntetésétől való félelem alakult ki. A propaganda  sikere már abból is látszik, hogy egyesek már nem akarnak visszatérni a koronaintézkedések nélküli világba. Annyira belsővé tették az ideológiát, hogy kialakult bennük a "barlang szindróma" - a normalitástól való félelem. Az ilyen emberek aztán nyomást gyakorolnak a másként gondolkodókra, akiknek nem adatik meg a hazudozás és normális életre vágynak. Pont erre van szüksége egy totalitárius rezsimnek: nem csak „felülről” – vagyis a kormánytól és a médiától –, hanem „oldalról” is – vagyis az embertársak részéről. Következtetés Kedves nézők, ha megnézik az ExpressZeitung ezt az elemzését, nem lehet mást, mint egy rendkívül jól átgondolt és álságos stratégiát gyanítani az egymásnak ellentmondó és sokszor egyenesen abszurd teendők és nevetések mögött. Nyilvánvalóan bonyolult pszichológiai háború folyik itt az emberiség ellen. Így nézve minden intézkedésnek van értelme - azok szemszögéből, akik húzzák őket! Ez az elemzés megdöbbentő. De csak akkor tudjuk megtenni a megfelelő ellenintézkedéseket, ha szembesülünk ezzel a kellemetlen és kényelmetlen témával.

forrás: https://www.expresszeitung.com/doppelausgabe-43-44-massenpsychose/ez00043-44.print

És mindez hogy függ össze a WHO val és Bill Gates-el? uj-vilrend-rockefeller-szoveg.jpg

A Great Reset egészségügyi felügyelete a WHO, amelynek munkáját a GERM csapata segíti. Bill Gates szavaival :

„A GERM működtetése a világnak körülbelül évi 1 milliárd dollárjába kerül, hogy fedezze a 3000 ember fizetését, amelyre szükségünk lenne, plusz a felszerelések, az utazási és egyéb költségek – a kormányoktól származó pénz. A munkát a WHO koordinálná, az egyetlen csoport, amely globális hitelességet tud adni neki, és el kell számolnia a nyilvánossággal.” A GERM csapata a világ minden tájáról érkező emberekből állna, akik széleskörű szakértelemmel rendelkeznek: epidemiológia, genetika, adatrendszerek, diplomácia, gyors reagálás, logisztika, számítógépes modellezés, kommunikáció stb. Amikor nem dolgoznak aktívan a területen, a legtöbben az egyes országok közegészségügyi ügynökségeit hívják otthonra, bár néhányan a WHO regionális irodáiban és genfi ​​központjában ülnek. (A múlt havi TED előadásomban hosszasan beszéltem a GERM-ről .) – írja a blogjában Kill Bill, a nagy inkvizítor.

A WHO- t többségében nem a tagállamok, hanem magánszervezetek, többek között Bill Gates alapítványai finanszírozzák, ezért döntései nem függetlenek a fenntartóitól. A teljes hatalomátvételhez és irányíthatósághoz előbb az engedelmesség és elfogadás kialakítása volt  szükséges,a kondicionáláshoz kellett a korona-járvány keltette pánik. Az elfáradt, beletörődött emberek egy idő után már feladják az ellenállást. A cenzúrázott és irányított médiák folyamatosan fenntartják a propagandát és elterelik a figyelmet minden másról.

https://www.gatesnotes.com/Health/Meet-the-GERM-team

A médiák nem híreket szolgáltatnak hanem véleményt formálnak:

Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, hogyan működik a háborús tudósítás a mainstream médiában, érdemes egy pillantást vetni a közelmúltra. 

https://www.bitchute.com/video/FXn46Q8YqZyL/

Az így már sikeresen kondicionált és kifárasztott tömegeket most a háború és a létfenntartásukat veszélyeztető szankciók elfogadásába vezetik bele, a befejezés egyetlen módjaként Oroszország megsemmisítését felmutatva. A mentálisan megzavarodott, bepánikoltatott tömeg a kényszeroltásokat és korlátozásokat, újabb okokból történő  lezárásokat  így már ellenkezés nélkül fogja elfogadni,- harmadik elemként már elkezdődött a „klímakorlátozások” bevezetésének elfogadtatása is: a rendkívüli hőségre hivatkozva egyes országokban nemrég kijárási és gyülekezési korlátozásokat rendeltek el.

 
 


Archívum

Naptár
<< Október / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 126348
30 nap: 5119
24 óra: 156